Ý NGHĨA CÁCH MẠNG THÁNG 8 NĂM 1945

      25

(HCM.VN) - thắng lợi của biện pháp mạng tháng Tám năm 1945 đã lộ diện bước ngoặt bự của cách mạng, gửi dân tộc vn bước sang trọng kỷ nguyên new - kỷ nguyên chủ quyền dân tộc gắn liền với công ty nghĩa làng hội; quần chúng. # ta tự thân phận bầy tớ đã đổi mới người cai quản đất nước, thống trị vận mệnh của mình.

Bạn đang xem: ý nghĩa cách mạng tháng 8 năm 1945


*

Chính bao phủ lâm thời vn Dân công ty Cộng hòa trình làng sau khi bí quyết mạng mon Tám thành công

Khái quát đầy đủ chân thành và ý nghĩa thắng lịch sử dân tộc của biện pháp mạng tháng Tám năm 1945, chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Chẳng những ách thống trị lao động và nhân dân vn ta có thể tự hào, mà kẻ thống trị lao rượu cồn và những dân tộc bị áp bức vị trí khác cũng hoàn toàn có thể tự hào rằng lần này là lần trước tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa với nửa nằm trong địa, một Đảng bắt đầu 15 tuổi vẫn lãnh đạo giải pháp mạng thành công, vẫn nắm chính quyền toàn quốc”(1)

1.Ý nghĩa lịch sử của phương pháp mạng mon Tám năm 1945

Đã lắm lúc bầm gan tím ruột,

Vạch trời cao mà lại tuốt gươm ra,

Cũng xương, cũng thịt, cũng da,

Cũng hòn tiết đỏ, nhỏ nhà Lạc Long,

Thế nhưng chịu trong tầm trói buộc,

Mấy mươi năm dơ dáy nhuốc lầm than!...

Cách mạng tháng Tám thành công. Nước nước ta Dân nhà Cộng hòa ra đời. Binh cách chống thực dân Pháp chiến thắng lợi. Quần chúng ta tự làm chủ vận mạng của mình. Tiếng tăm của việt nam lại lẫy lừng mọi năm châu, bốn biển”(4).

Đối với các bước cách social chủ nghĩa sinh hoạt Việt Nam. Thắng lợi của phương pháp mạng tháng Tám năm 1945, một mặt, đã góp thêm phần đánh bại tàn tích của chính sách phong kiến và chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa vạc xít sống Việt Nam. Về vụ việc này, trong Thư nhờ cất hộ đồng bào toàn quốc nhân dịp Kỷ niệm giải pháp mạng tháng Tám, ngày 19 mon 8 năm 1947, quản trị Hồ Chí Minh sẽ viết: “Cách mạng tháng Tám đã giải phóng đồng bào ta ra khỏi chế độ quân chủ chuyên chế với xiềng xích thực dân”(5). Phương diện khác, đối với công cuộc kiến tạo một chính sách xã hội mới, khác hẳn về hóa học so với chế độ cũ (phong kiến, thực dân và đế quốc): “Cách mạng tháng Tám đã xây dừng cho quần chúng. # ta cái nền tảng gốc rễ Dân chủ Cộng hoà với thống tuyệt nhất độc lập”(6).

Xem thêm: Có Nên Bôi Kem Nghệ Để Qua Đêm Có Tốt Không? Thời Điểm Bôi Kem Tốt Nhất

Thắng lợi của bí quyết mạng mon Tám là thành công của ý chí tự do tự chủ, từ lực, từ bỏ cường của dân tộc vn và là thành công vĩ đại của bốn tưởng hồ chí minh về độc lập dân tộc nối sát với công ty nghĩa xóm hội sống Việt Nam. Từ chiến thắng to khủng đó, đã động viên nhân dân ta kiên cường đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất khu đất nước, bằng Chiến dịch hồ chí minh năm 1975 lịch sử. Đất nước trọn vẹn độc lập, người dân được trọn vẹn tự do, hạnh phúc.

*

2. Ý nghĩa thời đại bí quyết mạng tháng Tám năm 1945

Đối với phong trào giải phóng dân tộc bản địa trên rứa giới. Biện pháp mạng mon Tám năm 1945 chiến thắng là tấm gương, là nguồn cổ vũ đến các tổ quốc - dân tộc đang mất tự do tự bởi vì ở châu Á, châu Phi cùng Mỹ La-tinh, duy nhất là những nước nhẵn giềng noi theo. Khẳng định vị thế, quý giá thời đại của chiến thắng này, công ty tich sài gòn viết: “Cách mạng mon Tám thắng lợi đã có tác dụng cho bọn họ trở buộc phải một thành phần trong đại mái ấm gia đình dân chủ cố giới. Giải pháp mạng tháng Tám có tác động trực tiếp và vô cùng to mang đến hai dân tộc bản địa bạn là Miên cùng Lào. Bí quyết mạng tháng Tám thành công, nhân dân hai nước Miên, Lào cùng nổi lên chống đế quốc và đòi độc lập”(7)

Cách mạng mon Tám năm 1945 thắng lợi đã chứng minh một chân lý của thời đại: các dân tộc bị áp bức, bị xâm lược nếu có ý chí kiên định và con đường lối đúng đắn, sáng sủa tạo, biết liên kết đấu tranh bởi độc lập, từ bỏ do; đứng vững trên lập ngôi trường của thống trị công nhân và biết tranh thủ sức mạnh của thời đại thì dân tộc đó tuyệt nhất định chiến hạ lợi. Do thế, vào diễn văn kỷ niệm cách mạng mon Tám, fan khẳng định: “Suốt vào 80 năm việt nam bị Pháp chiếm, dân chúng ta từ Nam đến Bắc đã các lần nổi dậy chống giặc nước ngoài xâm. Tuy vậy vì bọn vua quan kém mạt, liên hiệp với địch, phản nghịch nước hại dân, đến nên những cuộc khởi nghĩa gần như thất bại. Giải pháp mạng Nga thành công đã thức tỉnh các dân tộc bị áp bức, dạy đến họ giải pháp tổ chức, đương đầu và giành chiến thắng lợi. Nhờ vào vậy cơ mà ta bao gồm Đảng tiên phong, có mặt trận dân tộc bản địa thống nhất, cấu kết và chỉ huy toàn dân, kiên quyết đấu tranh cho chủ quyền tự do, làm cách mạng mon Tám win lợi. Lần thứ nhất trong lịch sử vẻ vang nhân dân ta được trọn vẹn giải phóng: Đã phá tan cái xiềng xích bầy tớ thực dân, đang đập đổ cái chế độ thối nát của vua quan lại phong kiến, đang lập đề xuất nước vn Dân công ty Cộng hoà. Từ đó dân ta cai quản nước ta”(8).

Đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.Thắng lợi của phương pháp mạng mon Tám năm 1945 mang tầm dáng thời đại, góp phần to lớn vào trào lưu đấu tranh vày hòa bình, tiến bộ của nhân loại; giáng một đòn chí mạng vào nới bắt đầu của công ty nghĩa thực dân cũ ở vị trí xung yếu hèn nhất; với Liên Xô, những lực lượng tiến bộ trên quả đât và quân đồng minh đánh đổ nhà nghĩa thực phân phát xít, giữ lại vững độc lập cho quanh vùng và trên cầm giới. Niềm tin của thắng lợi lịch sử. Bởi vì đó, cũng là chiến thắng chung của các nước trên bán hòn đảo Đông Dương, chiến thắng của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, của phong trào đấu tranh bởi hòa bình, tiến bộ xã hội bên trên toàn thế giới. Về vấn đề này, bạn dẫn lại đánh giá của Báo quần chúng Inđônêxia: “Chúng ta chỉ rất có thể bày tỏ sự kính trọng và lòng khâm phục cao nhất đối với nhân dân việt nam anh hùng... Với việc chiến đấu kiêu dũng của họ, nhân dân vn đã tự đặt mình lên vị trí vinh hoa nhất trên chũm giới...”(9).

Thắng của giải pháp mạng mon Tám năm 1945, đã chứng minh tính phương pháp mạng, khoa học của lý thuyết Mác - Lênin về sự việc dân tộc và thuộc địa; là việc tiếp nối với là thắng lợi tất yếu ớt sau thắng lợi của Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười bậm bạp năm 1917: “Thắng lợi của biện pháp mạng mon Tám đã minh chứng sự chính xác của học thuyết Mác - Lênin về vấn đề dân tộc trực thuộc địa, đã chứng minh sự đúng mực của tuyến đường của Cách social chủ nghĩa mon Mười vĩ đại đã gạch ra”(10). Về vụ việc này, trong nội dung bài viết Cách mạng tháng Mười Nga mở mặt đường giải phóng cho các dân tộc trên nuốm giới, quản trị Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Thực tiễn ở vn đã minh chứng rằng nhờ có sự chỉ đạo của đảng Mác - Lênin mà phương pháp mạng đang thu được thắng lợi vẻ vang vào sự nghiệp giải hòa dân tộc, tiến lên thiết kế chủ nghĩa thôn hội”(11).

Thời gian vẫn lùi xa tuy thế tầm vóc ý nghĩa sâu sắc thắng lợi, bài học kinh nghiệm kinh nghiệm của bí quyết mạng mon Tám vẫn còn đó nguyên cực hiếm và ngày càng tỏa sáng. Đó là giữa những trang chói lọi nhất trong lịch sử vẻ vang của dân tộc ta, một vết mốc phệ trên bé đường cách tân và phát triển trong xuyên suốt chiều lâu năm mấy nghìn năm dựng nước cùng giữ nước của dân tộc bản địa Việt Nam. Đúng như quản trị Hồ Chí Minh viết: “Chẳng những giai cấp lao rượu cồn và nhân dân việt nam ta hoàn toàn có thể tự hào, mà thống trị lao đụng và những dân tộc bản địa bị áp bức vị trí khác cũng có thể tự hào rằng lần này là lần trước tiên trong lịch sử vẻ vang cách mạng của các dân tộc nằm trong địa với nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi sẽ lãnh đạo phương pháp mạng thành công, sẽ nắm cơ quan ban ngành toàn quốc”(12)./.

---------------------------------------------

Chú thích:

(1) (2) (7) (12) hồ Chí Minh, Toàn tập,tập 7, công ty xuất bạn dạng Chính trị quốc gia - Sự Thật, Hà Nội, 2011, tr.25; tr.26; tr.27; tr.25