Trần đại quang

(TBTCO) - Ngày 23/9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc cả nước ra Thông cáo đặc biệt quan trọng đưa tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ bỏ trần.

Bạn đang xem: Trần đại quang


*

TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ TRẦN ĐẠI QUANG

Uỷ viên Bộ Chính trị

Chủ tịch nước Cộng hòa làng mạc hội nhà nghĩa Việt Nam

7/1972 - 10/1975: Đồng chí là học tập viên Trường Chình họa gần cạnh Nhân dân; học tập viên Trường Văn uống hóa nước ngoài ngữ Bộ Nội vụ (ni là Sở Công an).

10/1975 - 6/1990: Là cán cỗ, Phó trưởng phòng, Trưởng phòng Cục Bảo vệ Chính trị, Bộ Nội vụ.

6/1990 - 9/1996: Phó Bí thỏng Đảng uỷ, Phó Cục trưởng Cục Tđắm đuối mưu An ninh rồi Phó Cục trưởng prúc trách rưới Cục Tđắm đuối mưu An ninch, Tổng cục An ninch.

9/1996 - 10/2000: Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Tổng cục An ninc, Bí thỏng Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Tđắm đuối mưu An ninh.

10/2000 - 4/2006: Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục An ninc, Bộ Công an. Được thăng quân hàm Thiếu tướng tá An ninc Nhân dân với phong hàm Phó Giáo sư năm 2003.

4/2006 - 01/2011: Uỷ viên Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ đọng trưởng Sở Công an; được thăng quân hàm Trung tướng An ninc Nhân dân (mon 4/2007) với phong hàm Giáo sư năm 2009. Tại Đại hội đại biểu VN lần lắp thêm X của Đảng được thai vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

01/2011 - 7/2011: Uỷ viên Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, Thđọng trưởng Bộ Công an. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần trang bị XI của Đảng được thai vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương Đảng thai vào Bộ Chính trị; Đại biểu Quốc hội khoá XIII.

7/2011 - 12/2012: Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thỏng Đảng uỷ Công An Trung ương, Sở trưởng Bộ Công an. Được thăng quân hàm Thượng tướng tá (mon 12/2011); Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên.

12/2012 - 4/2016: Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công An Trung ương, Sở trưởng Bộ Công an, được thăng quân hàm Đại tướng mạo (mon 12/2012); Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chống, phòng tyêu thích nhũng; Phó Trưởng Tiểu ban Bảo vệ Chính trị nội bộ Trung ương. Tại Đại hội đại biểu cả nước lần sản phẩm XII của Đảng được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị (mon 01/2016). Tại kỳ họp lắp thêm 11, Quốc hội khoá XIII (mon 4/2016) được thai làm cho Chủ tịch nước Cộng hoà xóm hội công ty nghĩa Việt Nam. Tại kỳ họp trước tiên, Quốc hội khoá XIV (tháng 7/2016) được bầu lại làm Chủ tịch nước Cộng hoà làng mạc hội nhà nghĩa nước ta.

Từ tháng 4/năm nhâm thìn đến nay: Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng với An ninh; Uỷ viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương; Uỷ viên Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương; Đại biểu Quốc hội khoá XIV; Trưởng ban Chỉ đạo Cải biện pháp bốn pháp Trung ương.

Đồng chí là Uỷ viên Trung ương Đảng những khóa X, XI, XII; Uỷ viên Sở Chính trị những khóa XI, XII; Đại biểu Quốc hội những khóa XIII, XIV.

Do có khá nhiều công trạng so với sự nghiệp cách mạng của Đảng cùng dân tộc bản địa, đồng minh đã làm được Đảng với Nhà nước khuyến mãi thưởng trọn các Huân chương, huy cmùi hương cừ khôi cùng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng. 

DANH SÁCH BAN LỄ TANG

Đồng chí Trần Đại Quang, Uỷ viên Sở Chính trị Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội công ty nghĩa Việt Nam

1. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản nước ta, Trưởng ban Lễ tang.

2. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng tá Chính phủ nước Cộng hoà làng mạc hội công ty nghĩa toàn nước.

3. Đồng chí Nguyễn Thị Klặng Ngân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội nhà nghĩa toàn quốc.

4. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Sở Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

5. Đồng chí Phạm Minch Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thỏng Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

6. Đồng chí Võ Vnạp năng lượng Thưởng trọn, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí tlỗi Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên ổn giáo Trung ương.

7. Đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

8. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí tlỗi Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

9. Đồng chí Tòng Thị Phóng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch trực thuộc Quốc hội.

10. Đồng chí Trương Hòa Bình, Uỷ viên Sở Chính trị, Phó Thủ tướng mạo trực thuộc nhà nước.

11. Đồng chí Phạm Bình Minc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng mạo nhà nước, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

12. Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Sở Chính trị, Phó Thủ tướng tá Chính phủ.

13. Đồng chí Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Uỷ viên Bộ Chính trị, Sở trưởng Sở Quốc chống.

Xem thêm: Tay Bé Bị Nổi Mụn Nước - Các Bất Thường Trên Da Có Thể Gặp Ở Trẻ

14. Đồng chí Thượng tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Sở Công An.

15. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí tlỗi Thành uỷ Hà Nội.

16. Đồng chí Nguyễn Thiện tại Nhân, Uỷ viên Sở Chính trị, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh.

17. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Uỷ viên Trung ương Đảng, quyền Chủ tịch nước.

18. Đồng chí Trần Thanh khô Mẫn, Bí tlỗi Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc cả nước.

19. Đồng chí Thượng tướng tá Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân nhóm quần chúng. # toàn nước.

20. Đồng chí Nguyễn Văn uống Nên, Bí tlỗi Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

21. Đồng chí Nguyễn Hoà Bình, Bí thỏng Trung ương Đảng, Chánh án Toà án quần chúng. # buổi tối cao.

22. Đồng chí Phan Đình Trộc rạc, Bí tlỗi Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội thiết yếu Trung ương.

23. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí tlỗi Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Sài Gòn, Chủ tịch Hội đồng giải thích Trung ương.

24. Đồng chí Trần Cđộ ẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

25. Đồng chí Hoàng Bình Quân, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương.

26. Đồng chí Lê Minh Trí, Uỷ viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm cạnh bên quần chúng. # về tối cao.

27. Đồng chí Mai Tiến Dũng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Sở trưởng, Chủ nhiệm Vnạp năng lượng chống nhà nước.

28. Đồng chí Đào Việt Trung, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Vnạp năng lượng phòng Chủ tịch nước.

29. Đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Tlỗi ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn uống chống Quốc hội.

30. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

31. Đồng chí Lê Thành Long, Uỷ viên Trung ương Đảng, Sở trưởng Sở Tư pháp.

32. Đồng chí Bùi Văn Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao cồn VN.

33. Đồng chí Thào Xuân Sùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân cả nước.

34. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Prúc chị em toàn quốc.

35. Đồng chí Nguyễn Thị Tkhô cứng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình.

36. Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn uống Được, Chủ tịch Hội Cựu binh sĩ toàn nước.

Xem thêm: Em Ở Nơi Nào Có Còn Mùa Xuân Không Em, Nhớ Nhau Hoài

37. Đồng chí Lê Quốc Phong, Uỷ viên dự ktiết Trung ương Đảng, Bí thỏng thứ nhất Trung ương Đoàn Tkhô giòn niên Cộng sản Hồ Chí Minh./.


Chuyên mục: Tổng hợp