0945887333

Thông báo họp Đại hội cổ đông Vychi năm 2018

Đại hội cổ đông

Ban Tổ chức Đại Hội Cổ đông Công ty TNHH VYCHI xin trân trọng thông báo tới các Quý Cổ đông về chương trình họp Đại Hội Cổ Đông năm 2018.

  1. Thời gian
  • Thời gian họp chính thức: 14h00 – 16h00, ngày 29/7/2018
  1.  Địa điểm tổ chức:
  •  Lotte Hotel Hanoi – 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
  1. Lịch trình sự kiện:
  • 14h00 – 14h30: Đón tiếp khách mời và các cổ đông
  • 14h30 – 16h00: Chương trình họp đại hội cổ đông.

Nội dung cuộc họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý I, II năm 2018

+ Kế hoạch kinh doanh Quý III, IV năm 2018

+ Báo cáo kết quả hoạt động marketing Quý I, II năm 2018

+ Kế hoạch marketing Quý III, IV năm 2018

+ Báo cáo kết quả kinh doanh của các nhà phân phối Quý I, II năm 2018

+ Kế hoạch kinh doanh của các nhà phân phối Quý III, IV năm 2018

+ Thông qua điều lệ cổ đông

+ Những vấn đề khác liên quan                                                                                                

Ghi chú:

Thư mời tham dự cuộc họp được gửi trực tiếp đến các cổ đông.

Các cổ đông sẽ được đài thọ toàn bộ chi phí di chuyển, ăn, ở theo chương trình của công ty khi tới tham dự cuộc họp cổ đông.

Các quý cổ đông vui lòng có mặt đúng giờ để cuộc họp diễn ra suôn sẻ.

Bình luận