SO SÁNH CÁCH MẠNG TƯ SẢN ANH VÀ CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MĨ

      91
*
sẽ trả lời2 tháng 7, 2020vị Cow_xynk_xellCử nhân(4k điểm)được bầu chọn là câu hỏi xuất xắc nhất3 mon 7, 2020vì chưng Nqoc_baka ● Quản Trị Viên

Nội dung

Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII

Chiến tranh nhau độc lập của những thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Nhiệm vụ, mục tiêu

- Lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế.

Bạn đang xem: So sánh cách mạng tư sản anh và chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa anh ở bắc mĩ

- Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phạt triển.

- Lật đổ nền thống trị của thực dân Anh.

- Mở đường mang đến chủ nghĩa tư bản Bắc Mĩ vạc triển.

- Xóa bỏ chế độ quân chủ chuyến chế.

- Mở đường đến chủ nghĩa tư bản phạt triển.

Lãnh đạo

Quý tộc mới, tư sản.

Tư sản , chủ nô.

Tư sản.

Hình thức

Nội chiến.

Cách mạng giải phóng dân tộc.

Nội chiến, chiến tnhóc vệ quốc.

Xem thêm: Gợi Ý 3 Cách Tỏ Tình Với Bạn Trai Cùng Lớp Hiệu Quả Nhất, Cách Tỏ Tình Với Bạn Trai Cùng Lớp Nhanh Chóng

Kết quả,

Ý nghĩa

- Lật đổ chế độ phong kiến, mở đường đến chủ nghĩa tư bản phân phát triển.

- Thiết lập chế độ quân chủ lập hiến.

- Giải phóng Bắc Mĩ khỏi sự thống trị của thực dân Anh, thành lập quốc gia tư sản, mở đường đến chủ nghĩa tư bản phạt triển.

- Góp phần thúc đẩy biện pháp mạng chống phong kiến ở châu Âu, trào lưu đấu tranh mãnh của quần chúng. # Mĩ La-tinc cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX.

- Lật đổ nền quân chủ chuyên chế, thủ tiêu tàn dư phong kiến, mở đường mang đến chủ nghĩa tư bản phân phát triển.

- Giải quyết vấn đề ruộng đất đến dân cày.

- Chế độ phong kiến bị lung lay ở khắp châu Âu.

- Mở ra thời đại mới của chủ nghĩa tư bản bên trên thế giới.

Tính chất

Là một cuộc bí quyết mạng tư sản chưa triệt để.

Là một cuộc cách mạng tư sản chưa triệt để.

Là một cuộc giải pháp mạng tư sản triệt để.