SIN 90 ĐỘ BẰNG BAO NHIÊU

      1,180
GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KỲ TỪ 0ĐẾN 180 ĐỘ1. Định nghĩa

Với từng gócα ( 00≤α ≤1800) ta khẳng định một điểm M trên nửa đường tròn đơn vị sao chogóc

*
=α và mang sử điểm M có tọa độ M (x0 ;y0).

Bạn đang xem: Sin 90 độ bằng bao nhiêu

khi đó ta gồm định nghĩa:

Sin của góc α là y0, kí hiệu là sinα = y0

cosin của góc α là x0,kí hiệu là cosα = x0

tang của góc α là ( x0≠ 0), ký hiệu rã α =

*

cotang cuả góc α là (y0≠ 0), cam kết hiệu cot α =

*

Các số sinα, cosα, tanα, cotα được gọi là các giá trị lượng giác của góc α

2.Tính chất

Sự contact giữa các giá trị lượng giác của các góc bù nhau

sinα = sin(1800– α)

cosα = -cos((1800– α)

tanα = tan(1800– α)

cotα = -cot(1800– α)

Hai góc bù nhau thì tất cả sin đều nhau còn cos, rã, cot thì đối nhau

3.Bảng giá trị lượng giác của những góc đặc biệt

góc003004506009001800
sin0
*
*
*
10
cos1
*
*
*
0-1
tan0
*
1 √3
*
0
cot
*
√31
*
0
*
4. Góc giữa nhì vectơ

Định nghĩa : Cho nhì vectơ

*
*
phần nhiều không giống vectơ 0.

Xem thêm: Tuyển Dụng, Tìm Thấy 0 Công Việc Với Từ Khoá "Y Tá Điều Dưỡng Tại Tphcm"

Từ một điểm 0 bât kỳ ta vẽ
*

*
đều khác vec tơ 0. Từ một điểm O ngẫu nhiên ta vẽ
*
=
*
*
=
*
.

góc

*
với số đo tự 00mang lại 1800độ được call là góc thân nhì vectơ
*
*
.

Người ta cam kết hiệu góc giữa nhị vectơ

*
*
là (
*
;
*
) Nếu(
*
;
*
) = 900thì ta nói rằng
*
*
vuông góc cùng nhau. Ký hiệu là
*
*
hoặc
*
*