Phong Trào Cách Mạng Ở Trung Quốc Và Ấn Độ

      23

Từ năm 1918 kéo dãn dài suốt hai mươi năm đến chiến tranh thế giới thứ nhì nổ ra, Châu Á đã bao hàm biến đưa to mập về khiếp tế, chính trị, xã hội. Gần như điếu đó đã khiến cho cuộc chiến đấu giành tự do ở đây cũng đều có những bước trở nên tân tiến mới, ta khám phá điều này qua trào lưu cách mạng ngơi nghỉ Trung Quốc, ấn Độ. Nhị nước khủng này làm việc Châu Á và cũng đó là nội dung bao gồm của bài “Phong trào cách mạng ở trung quốc và Ấn Độ” lịch sử vẻ vang 11.


*

A.Kiến thức trọng tâm

I. Trào lưu cách mạng ở china (1919 - 1939)

1. Phong trào Ngũ Tứ cùng sự ra đời Đảng cộng sản Trung Quốc

a. Phong trào Ngũ tứ

Mục tiêu đấu tranh: kháng đế quốc, chống phong kiến.Lực lượng: học tập sinh, sinh viên, ... Công nhân.Quy mô: Bắc Kinh lan rộng 22 Tỉnh cùng 150 tp trong cả nước.Ý nghĩa:Giai cấp công nhân thay đổi một lực lượng giải pháp mạng độc lập.Đánh dấu bước chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản hình dáng cũ sang giải pháp mạng dân chủ tứ sản vẻ bên ngoài mới.

Bạn đang xem: Phong trào cách mạng ở trung quốc và ấn độ

b. Sự thành lập và hoạt động Đảng cùng sản Trung Quốc

Điều kiện, sự thành lập:Phong trào yêu thương nước, phong trào công nhân phát triển mạnh.Chủ nghĩa Mác - Lênin được truyền tay sâu rộng lớn trong nhân dân, đặc biệt thống trị công nhân.

=> Đảng cùng sản Trung Quốc thành lập và hoạt động (Tháng 7/1921)

ý nghĩa: Đánh dấu cách ngoặt đặc trưng của bí quyết mạng Trung Quốc.

2. Chiến tranh Bắc phân phát (1926 - 1927) và nội chiến Quốc - cùng (1927 - 1937).

a. Cuộc chiến tranh Bắc phạt

Đảng cùng sản bắt tay hợp tác với Quốc dân Đảng nhằm hủy hoại các tập đoàn Quân phiệt giai cấp ở Bắc Dương.Do Quốc dân Đảng ngăn chặn lại nên trận chiến tranh kết thúc vào tháng 07/1927.

Xem thêm: Hãng Mỹ Phẩm Estee Lauder Có Tốt Không, Top 5 Sản Phẩm Hot Nhất

b. Nội chiến Quốc - Cộng

Diễn biến: 1927 - 1937Quân nhóm Tưởng Giới Thạch tổ chức triển khai 5 cuộc vây quét lớn vào địa thế căn cứ cách mạng của Đảng cùng sản nhưng phần nhiều bị thất bại.Để bảo toàn lực lượng, mon 10/1934 Hồng Quân công nông tiến hành cuộc "vạn lí trường chinh" rút khỏi căn cứ cách mạng, phát triển phía bắc.Tháng 1/1935 Mao Trạch Đông trở thành bạn lãnh đạo Đảng cùng sản Trung Quốc.Tháng 7/1937, Nhật xâm lược Trung Quốc, Đảng cùng sản đề nghị Quốc dân đảng đình chỉ nội chiến đê phòng Nhật.

II. Phong trào chủ quyền dân tộc làm việc ấn Độ (1918 - 1939)

a. Quy trình 1918 – 1929

Nguyên nhân: kết quả của cuộc chiến tranh thế giới đầu tiên => mâu thuẫn xã hội căng thẳng.Phong trào hòa bình những năm 1918 – 1922:Mục tiêu: phòng Anh.Lãnh đạo: Đảng Quốc Đại mở màn là M.Gan-di.Biện pháp: Hoà bình, không dùng bạo lực: biểu tình, bến bãi công...Lực lượng: Nông dân, công nhân, thị dân.

=>Tháng 12 năm 1925 Đảng cùng sản ấn Độ thành lập.

b. Quy trình tiến độ 1929 – 1939:

Nguyên nhân: hậu quả nặng nài nỉ của béo hoảng tài chính thế giới.Phong trào chủ quyền những năm 30:Mục tiêu: kháng Anh.Lãnh đạo: Đảng Quốc Đại mở đầu là M.Gan-di.Biện pháp: hoà bình, không dùng bạo lực: các chiến dịch bất hòa hợp tácLực lượng: các lực lượng chính trị link thành chiến trận thống nhất.

* kết luận chung:

Khuynh hướng cách mạng bốn sản tất cả sự gửi biến hướng tới mục tiêu dân tộc, dân chủ.Xuất hiện nay một xu hướng mới: định hướng Cách mạng vô sản, xu hướng này ngày càng tất cả vị trí quan trọng đặc biệt trong trào lưu giải phóng dân tộc bản địa ở một số trong những nước: khi các Đảng cộng được sản thành lập.