MỸ PHẨM ESTEE LAUDER CỦA NƯỚC NÀO

      49

Lịch sử rộng 75 năm quà son của thương hiệu mỹ phẩm hàng đầu nước Mỹ Estée Lauder như một lời khẳng định, rằng mọi thiếu nữ sinh ra là nhằm đẹp. Và, trách nhiệm của một uy tín mỹ phẩm lớn, không chỉ là làm thiếu nữ đẹp hơn, sáng sủa hơn từng ngày, mà còn là cầu nối ngọt ngào và niềm hạnh phúc của một phần nhân loại!