Ký hiệu đơn vị đo chiều dài của mỹ

quý khách gồm biết? Tại Mỹ, các đơn vị chức năng đo lường và tính toán của trọn vẹn khác cùng với VN. Chúng ta hay sử dụng đơn vị chức năng mét (m) để nói đến chiều nhiều năm, chiều cao. Diện tích là m2 (mét vuông ) tuyệt thể tích là mét khối hận (m3)…Tuy nhiên, sinh hoạt Mỹ đơn vị chức năng đo khối lượng là pound, khoảng cách là inch, mile…

Hãy cùng Người Việt USA tò mò về hệ thống của Mỹ như chiều dài, chiều cao, diện tích, thể tích, cân nặng để làm quen và không cảm thấy kinh ngạc lúc nghe tới fan phiên bản xđọng sử dụng chúng.

*
Hệ thống thống kê giám sát nghỉ ngơi Mỹ hoàn toàn khác Việt Nam

Đơn vị đo chiều dài, chiều cao

Inch (Inches). Viết tắt in (1 in = 2.54 cm)Foot (Feet). Viết tắt ft (1 foot = 30.48 cm)Yard (Yards). Viết tắt yd (1 yard = 0.9144 m)Mile (Miles). Viết tắt mi (1 mile = 1.60934 km)


Bạn đang xem: Ký hiệu đơn vị đo chiều dài của mỹ

1 foot = 12 inches1 yard = 3 feet = 36 inches1 mile = 1,760 yards = 5,280 feet = 63,360 inches

Đơn vị đo cân nặng nặng

Ounce (Ounces). Viết tắt oz (1 oz = 28.3495 gram)Pound (Pounds). Viết tắt lb (1 lb = 0.453592 kilogram)Ton (Tons)

1 pound = 16 ounces1 Ton = 2,000 pounds = 32,000 ounces

Đơn vị đo thể tích

Chất lỏng

Teaspoon (Teaspoons). Viết tắt tsp (1 tsp = 4.92892 ml)Tablespoon (Tablespoons). Viết tắt tbsp (1 tbsp = 14.7868 ml)Fluid Ounce (Fluid Ounces).

Xem thêm: Vùng Kín Có Mảng Bám Màu Trắng Là Bị Gì? Cách Chữa Trị Vùng Kín Có Nhiều Mảng Trắng


Xem thêm: Viện Máy Tính Lựa Số Điện Thoại Theo Tuổi, Bói Sim Phong Thủy Chính Xác Nhất


Viết tắt fl oz (1 oz = 29.5735 ml)Cup (Cups). Viết tắt cp (1 cp = 236.588 ml)Pint (Pints). Viết tắt pt (1pt = 0.473176 liter)Quart (Quarts). Viết tắt qt (1qt = 0.946353 liter)Gallon (Gallons). Viết tắt gal (1 gal = 3.78541 liter)

1 Gallon = 4 quarts = 8 pints = 16 cups= 128 fluid ounces

Chất rắn

Cubic inch (Cubic inches). Viết tắt in³ (1 in³ =16.3871 cm³)Cubic foot (Cubic feet). Viết tắt yt³ (1 yt³ = 0.0283168 m³)Cubic yard (Cubic yards). Viết tắt yd³ (1 yd³ = 0.764555 m³)

1 cubic foot = 1728 cubic inches1 cubic yard = 27 cubic feet1 cubic yard = 27 cubic feet = 46,656 cubic inches

Đơn vị đo diện tích

Square inbít (Square inches). Viết tắt in² (1 in² = 6.4516 cm²)Square foot (Square feet). Viết tắt ft² (1 ft² = 9.2903 dm²)Square yard (Square yards). Viết tắt yd² (1 yd² = 0.836127 m²)Square mile (Square miles). Viết tắt mi² (1 mi² ~ 2.58999 km²)Acre (Acres) (1 acre ~ 0.4 hec)

1 square foot = 144 square inches1 square yard = 9 square feet1 acre = 4840 square yards1 square mile or 1 section = 640 acres

Đơn vị đo sức nóng độ

Fahrenheit (°F)Nhiệt độ đóng băng (Freezing point of water) (32°F)Nhiệt độ sôi (Bolling point of water) (212°F)Nhiệt độ khung hình (Human body toàn thân temperature) (98.6°F)

°C = (°F – 32) /1.8°F = °C × 1.8 + 32


Chuyên mục: Mẹo vặt hàng ngày