CÔNG THỨC TÍNH SỐ AXIT AMIN

      874

Trung tâm gia sư - dạy dỗ kèm tại nhà NTIC xin ra mắt phần CÔNG THỨC ĐỂ GIẢI BÀI TẬP PHẦN TỔNG HỢP ARN nhằm mục tiêu hổ trợ cho chúng ta có thêm bốn liệu học tập. Chúc chúng ta học tốt môn học tập này.

Bạn đang xem: Công thức tính số axit amin

 

***
=====>>>>Phần mượt Giải bài bác Tập đúng mực 100%

 

*

 

1. Những công thức tương quan đến cấu trúc của ADN

 

Gọi số nu từng loại của ARN là rA, rU, rX, rG thì

- Theo NTBS:

rA = Tmạch gốc.→% rA = % Tmạch gốc

rU = Amạch nơi bắt đầu → .% rU = % Amạch gốc.

rX = Gmạch gốc→% rX = % Gmạch gốc

rG = Xmạch gốc→ % rG = % Xmạch gốc

Vì Amạch gốc+ Tmạch gốc= Agen= Tgen

rA + rU = Agen= Tgen

rG + rX = Ggen= Tgen

rN = rA + r U + r G + r X =

*
=> N = rN x 2

 

2. Chiều nhiều năm phân tử ARN

 

L = rN x 3,4 (A0) => rN =

*

 

 

3. Số link hoá trị (HT)

 

+ Giữa những ribonucleotit với nhau : rN - 1

+ vào ribonucleotit : rN

 

=> Tổng số link cộng hóa trị trong gene là : 2 rN – 1

 

3. Cân nặng phân tử ARN

 

M = 300 x rN => r N =

*

 

 

4. Tính số bộ ba mã hóa trên phân tử ARN

 

- trong phân tử ARN cứ 3 nucleotit liên kề nhau thì mã hóa cho 1 axit amin.

- Số bộ cha trên phân tử mARN : rN : 3 = N : ( 2 ×3 )- Số bộ tía mã hóa aa bên trên phân tử mARN là : (rN : 3) – 1

(bộ ba kết thúc không mã hóa axit amin)

- Số aa bao gồm trong chuỗi polipeptit được tổng phù hợp từ phân tử mARN là: (r N : 3) – 1 – 1 (khi kết thức quy trình dịch mã aa khởi đầu bị cắt bỏ khỏi chuỗi vừa được tổng hợp)

 

5. Bài xích tập vận dụng

 

Bài toán 1.Trong quy trình dịch mã, nhằm tổng đúng theo 1 chuỗi pôlipeptit cần môi trường cung cấp 249 axitamin.

1. Xác định số nuclêôtit trên gen.

2. Xác minh số nuclêôtit bên trên mARN bởi vì gen phiên mã.

3. Khẳng định số chu kỳ xoắn của gen.

4. Xác minh chiều nhiều năm mARN

5. Tính số liên kết peptit bên trên chuỗi pôlipeptit.

 

Hướng dẫn giải bài xích tập

 

1. Số nuclêôtit trên gene = (249+1) x 6 = 1500.

2. Số nuclêôtit trên mARN bởi vì gen phiên mã = 1500: 2=750

3. Số chu kỳ xoắn của gen =1500: đôi mươi = 75.

4. Chiều nhiều năm của gene = (1500 : 2 )×3.4 = 2550A0.

5. Số liên kết peptit bên trên chuỗi pôlipeptit = 249-1 =248.

 

Ví dụ 2.Chuỗi pôlipeptit hoàn chỉnh có 248 axitamin.

1. Khẳng định bộ tía trên mARN

2. Xác minh số nuclêôtit trên mARN vì chưng gen phiên mã.

3. Xác định chiều lâu năm gen.

Xem thêm: Gửi Trẻ 6 Tháng Tuổi Ở Tphcm : Læ°U Ý Gì Khi Cho Bé đI HọC SớM

4. Số link peptit được ra đời để tạo ra chuỗi pôlipeptit.

 

Hướng dẫn giải bài xích tập

 

1. Xác định bộ cha trên mARN = 248+2=250

2. Số nuclêôtit bên trên mARN do gen phiên mã =250 x 3 =750

3. Lgen = LmARN=750 x3,4 = 2550A0.

4. Số link peptit được xuất hiện để tạo ra chuỗi pôlipeptit = 248.

 

6. Bài bác tập trắc nghiệm củng cố

 

Câu 1: Tính đặc thù của mỗi loại prôtêin vì chưng yếu tố như thế nào quy định

A. Trình tự sắp xếp các loại a.a B. Số lượng a.a

C. Thành phần những loại a.a D. Cấu trúc không gian

 

Câu 2: Sự giống nhau thân 2 quy trình nhân đôi với phiên mã là

A. Vào một chu kì tế bào có thể thực hiện những lần

B. đều sở hữu sự xúc táccủa ADN polimeraza

C. Câu hỏi lắp gép những đơn phân đều thực hiện theo NTBS

D. Thực hiện trên toàn thể phân tử ADN

 

Câu 3: Sự tương đương nhau trong cấu tạo của ADN với ARN là:

A. Cấu trúc không gian xoắn kép

B. Trong cấu trúc của 1-1 phân tất cả đường ribô.

C. Đều có những loại bazơ nitơ A, G, X trong cấu tạo của đơn phân

D. Cấu tạo không gian được tiến hành trên cơ sở NTBS

 

Câu 4: kết cấu bậc 4 của pr

A. Gồm ở tất cả các loại pr

B. Chỉ tất cả ở một số loại quảng cáo được hình thành từ 2 p.p có cấu trúc khác nhau

C. Chỉ bao gồm ở một số loại pr, được hình thành từ 2 hay những p.p có cấu trúc giống nhau.

D. Chỉ gồm ở một vài loại pr, được có mặt từ 2 hay những p.p có kết cấu bậc 3 kiểu như nhau hoặc khác nhau.

 

Câu 5: trong mạch polipeptit, các a.a nốivới nhau bằng liên kết

A. Peptit B. Hiđrô C. Phosphodieste D. Glicozit

 

Câu 6: phát biểu nào tiếp sau đây đúng?

A. Liên kết peptit được có mặt giữa team amin của a.a trước với team cacboxyl của a.a sau có sự hóa giải 1 phân tử nước.

B. Links peptit đựoc sinh ra giữa nhóm cacboxyl của a.a trước với đội amin của a.a sau có sự hóa giải 1 phân tử nước.

C. Liên kết peptit được hiện ra giữa đội amin của a.a này với team amin của a.a tê và bao gồm sự giải tỏa 1 phân tử nước

D. Links peptit được sinh ra giữ 2 nhóm cacboxyl của 2 a.a đứng cạnh nhau.

 

Câu 7 : chọn trình tự phù hợp của các ribonu được tổng hợp xuất phát từ một gen bao gồm đoạn mạch khuôn là: AGXTTAGXA

A. AGXUUAGXA. B. UXGAAUXGU

C. TXGAATXGT D. AGXTTAGXA

 

Câu 8 : Enzim xúc tác cho quá trình tổng đúng theo ARN là:

A. ARN polimeraza B. ADN polimeraza

C. ARN đehidrogenaza D. Ligaza

 

Câu 9: quy trình sao mã tất cả tác dụng:

A. Truyền vật liệu di truyền cho tế bào con

B. Tạo vật liệu để thi công tế bào

C. Chế tạo tính nhiều chủng loại ở sinh vật

D. Media tin di truyền từ mạch nơi bắt đầu của ren sang mARN

 

Câu 10: Nguyên tắc bổ sung được biểu lộ trong

I. Kết cấu ADN II. Cấu tạo ARN III. Kết cấu protêin IV. Phương pháp tái bản ADN

V. Cơ chế phiên mã VI. Phép tắc dịch mã VII. Cấu tạo tARN

Câu vấn đáp đúng là:

A. I,III, IV, V B. I, II, V, VII

C. I, IV, V, VII D. I, II, IV, VII

 

Câu 11: phát biểu nào tiếp sau đây không đúng về quy trình phiên mã nghỉ ngơi sinh thiết bị nhân chuẩn

A. Bao gồm sự thâm nhập của enzim ARN polimeraza

B. Phân tử ARN được sinh sản thành cóchiều 5’ – 3’

C. Được thực hiện theo lý lẽ bổ sung

D. Phân tử mARN sau phiên mã được trực tiếp cần sử dụng làm khuôn

 

Câu 12: Trong quy trình dịch mã ribôxom rời ra khỏi mARN khi tiếp xúc

A. Cỗ ba khởi đầu B. Bộ bố kết thúc

C. Vùng xong xuôi D. Vùng điều hoà

 

Câu 13: vật tư di truyền là ADN được truyền lại mang đến đời sau trải qua quá trình:

A. Tái bản ADN B. Phiên mã

C. Dịch mã D. Cả A, B cùng C

 

Câu 14: Trong cách thức điều hoà hoạt động của opêron Lac prôtêin ức chế links với yếu ớt tố như thế nào của opêron Lac?

A. Ren điều hoà B. Vùng khởi động

C. Vùng vận hành D. Ren cấu trúc

 

Câu 15: phát biểu nào tiếp sau đây về hoạt động vui chơi của operon Lac là ko đúng.

A. Gen điều hoà tổng hợp yêu cầu pr ức chế.

B. Lactozơ đóng vai trò là chất cảm ứng

C. Khi môi trường có lactozơ quảng cáo ức chế bị biến đổi cấu hình ko gian.

D. Khi môi trường thiên nhiên có lactozơ, lactozơ dính vào vùng khởi động, operon đựoc hoạt động.

 

Câu 16: Trong quá trình dịch mã sống sinh thiết bị nhân thực. Axit amin mở đầu là

A. Metiônin B. Glutamin

C. Foocmin mêtiônin D. Lơxin

 

Câu 17: một tổ các ribôxom thuộc thực hiện quy trình dịch mã bên trên một phân tử mARN tin tức được gọi là

A. Polinuclêôtit B. Polipeptit

C. Polixôm D. Poliribonucleotit

 

Câu 18: thông tin di truyền trong ADN được biểu lộ thành tính trạng của cơ thể thông qua cơ chế:

A. Tái phiên bản ADN và phiên mã

B. Phiên mã và dịch mã

C. Tự sao với dịch mã

D. Tự sao cùng sao mã

 

Câu 19: quy trình điều hoà buổi giao lưu của gen ngơi nghỉ sinh vật nhân sở chủ yếu diễn ra ở cường độ nào?

A. Điều hoà phiên mã

B. Điều hoà sau phiên mã

C. Điều hoà dịch mã

D. Điều hoà sau dịch mã

 

Câu 20: tuyên bố nào không đúng?

Điều hoà hoạt động vui chơi của gen làm việc sinh vât nhân thực có những điểm không giống điều hoà hoạt động của gen làm việc sinh thứ nhân sơ là:

A. Bề ngoài điều hoà phức tạp, phong phú và đa dạng thể hiện ở mọi quy trình tiến độ từ tiến độ trước phiên mã mang lại sau dịch mã

B. Thành phân tham gia nhiều chủng loại gồm: ren tăng cường, gen tạo bất hoạt, những gen cấu trúc, vùng khởi động...

C. Có tương đối nhiều mức điều hoà: nst toá xoắn, điều hoà phiên mã và thay đổi sau phiên mã, điều hoà dịch mã và sau dịch mã

D. Mỗi operon điều hoà hoạt động của một team gen cấu trúc.

 

Câu 21: gen phải gồm chiều dài từng nào µm mới đủ chức thông tin di truyền tổng hợp một mARN bao gồm U = 213 ribonu, chỉ chiếm 20% so với tổng ribonu của mARN?

A. 0,7242µm

B. 0,2631µm

C. 0,18105 µm

D. 0,39465µm

 

Câu 22: Một phân tử mARN tất cả tỉ lệ giữa những loại ribonu A = 2U = 3G = 4X. Tỉ lệ thành phần % mỗi nhiều loại ribonu A, U, G, X lần lượt là:

A.10%; 20%; 30%; 40%

B. 48%; 24%; 16%; 12%

C. 48%; 16%; 24%; 12%

D. 40%; 30%; 20%;10%

 

Câu 23: Gen lâu năm 2601Ǻ có tỉ lệ (G+X)/(A+T) = 1,5. Khi gen phiên mã bắt buộc môi trường hỗ trợ tất cả 3069 ribonu từ bỏ do.

a) mốc giới hạn phiên mã của gen trên là

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

b) Số link hiđro bị phá huỷ

A. 7956 B. 5967 C. 3978 D. 1989

c) Số link hoá trị bị huỷ cùng được thành lập lần lượt là

A. 0 cùng 1528

B. 3506 và 3506

C. 0 với 3506

D. 3506 với 0

 

Câu 24 : Một gen bao gồm 81 chu kì xoắn. Khi ren tổng vừa lòng 1 phân tử p.p số link peptit hình thành, số phân tử nước được giải phóng, số a.a môi trường hỗ trợ lần lượt là

A. 269; 269; 270

B. 270; 270; 269

C. 268; 268; 269

D. 268; 269; 270

 

Câu 25: Gen lâu năm 0,1989 µm. Trong quy trình dịch mã đã giải phóng khối lượng nước là 17370 đ.v.C.

a) quy trình cần được môi trường cung ứng số a.a là

A. 966 B. 975 C. 970 D. 1940

b) bao gồm bao nhiêu phân tử prôtêin được tổng hợp?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

 

Câu 26: cân nặng của một gene là 372600 đvC. Gen phiên mã 5 lần, mỗi bản phiên mã đều phải sở hữu 8 ribôxom trượt qua, mỗi riboxom đầy đủ dịch mã 2 lượt. Số lượt phân tử tARN tham gia quá trình dịch mã là:

A. 16560

B. 16480

C. 16400

D. 3296

 

Câu 27: Một phân tử mARN gồm hiệu số thân G với A bằng 5%, thân X với U bằng 15% số ribonu của mạch. Tỉ trọng % nu của gene tổng hợp cần mARN trên: