Cách Xác Định Chi Phí Dự Phòng

      20

Chi phí dự trữ là trong số những nội dung của dự toán xây dựng, chi phí dự chống gồm ngân sách dự phòng mang lại yếu tố khối lượng quá trình phát sinh và ngân sách chi tiêu dự phòng đến yếu tố trượt giá bán trong thời hạn xây dựng công trình.

Bạn đang xem: Cách xác định chi phí dự phòng

Dự chống trượt giá bán được xác minh trên cơ sở thời hạn xây dựng công trình, thời gian thực hiện tại gói thầu, kế hoạch thực hiện dự án, kế hoạch sàng lọc nhà thầu, kế hoạch bố trí vốn và chỉ số giá xây dựng cân xứng với một số loại công trình.

Xác định ngân sách dự phòng trượt giá chỉ khi lập dự trù năm 2022

Theo đó, công thức xác định giá cả trượt giá chỉ được xác định như sau :

*

Trong đó:

– T: độ dài thời hạn thực hiện dự án chi tiêu xây dựng, T>1 (năm);

– t: khoảng thời gian tương ứng (theo năm) theo chiến lược dự kiến tiến hành dự án, t = 1÷T;

– Vt: vốn đầu tư chi tiêu trước dự trữ theo kế hoạch tiến hành trong năm trang bị t;

– LVayt: chi tiêu lãi vay mượn của vốn chi tiêu thực hiện nay theo kế hoạch trong năm thứ t;

– IXDCTbq: chỉ số giá chỉ xây dựng sử dụng tính dự trữ cho nhân tố trượt giá chỉ được xác định bằng cách tính bình quân các chỉ số giá gây ra liên trả theo loại công trình xây dựng của về tối thiểu 3 năm sớm nhất so với thời điểm thống kê giám sát (không tính đến các thời điểm có biến động bất hay về giá bán nguyên liệu, xăng và vật tư xây dựng), được khẳng định theo công thức sau:

Trong đó:

+ T: số thời gian (năm sớm nhất so với thời điểm giám sát sử dụng để khẳng định IXDCTbq); T≥3;

+ In: chỉ số giá phát hành năm máy n được lựa chọn;

+ In+1: chỉ số giá thành lập năm trang bị (n+1);

– ±ΔIXDCT: mức biến động bình quân của chỉ số giá xây đắp theo năm xây dựng dự án công trình so với tầm độ trượt giá trung bình của năm sẽ tính với được xác minh trên cửa hàng dự báo xu thế biến động của các yếu tố túi tiền giá cả trong khoanh vùng và quốc tế bằng kinh nghiệm chuyên gia.

Để solo giản, vào khuôn khổ bài viết này, ta chỉ xét cho trường vừa lòng không có chi giá thành lãi vay của vốn đầu tư chi tiêu và ±ΔIXDCT. 

Ta giả sử xác định ngân sách dự chống trượt giá chỉ của một dự án công trình như sau :

Θ công trình có vốn chi tiêu 1.000.000 đồng ( 1 tỷ đồng ). Phân bổ vốn qua 2 năm 2022 với 2023 với tỉ lệ 50%-50%.

Xem thêm: Học Cách Rửa Mặt Đúng Cách Cho Da Nhờn Và Mụn, Học Cách Rửa Mặt ‘Chuẩn’ Cho Da Nhờn Và Mụn

Xác định túi tiền dự phòng trượt giá

Biết chỉ số giá bán các năm trước đó theo lần lượt là

Năm 2018 : 102%Năm 2019 : 103%Năm 2020 : 105%Năm 2021 : 107%

±ΔIXDCT =0

LVayt = 0

Δ bước 1 : xác định chỉ số trượt giá bán liên trả ( mang chỉ số giá năm sau/chỉ số giá năm ngoái )

Năm 2019/2018 = 103%/102%= 1,009804

Năm 2020/2019 = 105%/103% = 1,019417

Năm 2021/2020 = 107%/105% = 1,019048

Δ cách 2 : xác minh chỉ số giá bình quân qua hằng năm :

Ta gồm chỉ số trượt giá trung bình từng năm đang là IXDCTbq= (1,009804 + 1,019417 + 1,019048 )/3 = 1.01609

Δ bước 3 :Xác định ngân sách chi tiêu trượt giá

I. Năm 2022: Vốn phân chia 1.000.000.000 *50% = 500.000.000

II. Năm 2023: Vốn phân bổ 1.000.000.000 *50% = 500.000.000

ngân sách trượt giá chỉ là : Gdp2= (500.000.000* (1.01609¹ -1)+(500.000.000* (1.01609² -1) = 24.264.500 

Tỉ lệ = 2,426%

Bạn rất có thể tham khảo file Excel tính dự phòng trượt giá tại đây

Trong quy trình áp dụng nếu gặp gỡ khó khăn, vướng mắc chúng ta cũng có thể liên hệ với công ty chúng tôi để được hỗ trợ: