Cách trình bày một đề tài nghiên cứu khoa học

      21

*

Hình 1.5: hình vẽ một tiểu thùy gan.

Bạn đang xem: Cách trình bày một đề tài nghiên cứu khoa học

- nguồn được trính dẫn buộc phải được liệt kê đúng chuẩn trong phần tư liệu tham khảo.

- Đầu đề hoặc thương hiệu của bảng để ở phía bên trên bảng, còn đầu đề hoặc thương hiệu biểu đồ, hình ghi ở bên dưới biểu đồ, sơ đồ, hình.

*

Hình 1.2: hình dáng ngoài

- Viết tắt: Trong vấn đề NCKH . Chỉ viết tắt hồ hết từ, nhiều từ hoặc thuật ngữ được thực hiện nhiều lần trong đề tài. Trường hợp đề tài có khá nhiều chữ viết tắt thì phải gồm bảng danh mục những chữ viết ( xếp theo thiết bị tự A, B, C ) ở phần đầu đề tài.

- Tài liệu xem thêm và phương pháp trính dẫn: việc trính dẫn, tìm hiểu thêm chủ yếu nhằm mục đích thừa nhận nguồn của những phát minh có cực hiếm và giúp cho người đọc nắm bắt được sự việc của tác giả trình bày.

- Khi yêu cầu trích dẫn một đoạn thấp hơn hai câu hoặc tứ dòng đánh máy thì rất có thể sử dụng vết ngoặc kép để bắt đầu và dứt phần trích dẫn. Nếu đề nghị trích dẫn dài hơn nữa thì phải bóc tách phần này thành một đoạn riêng ngoài phần câu chữ đang trình bày với lề trái lùi vào thêm 2 cm.

- từng tài liệu xem thêm được đặt độc lập trong từng ngoặc vuông và các tài liệu tìm hiểu thêm thì phải xếp theo vật dụng tự tăng dần, giữa những tài liệu tìm hiểu thêm có dấu phẩy. Thị dụ: <1>, <12>, <23>.

- Đề tài được viết bởi tiếng việt, vì thế phải xếp tài liệu tìm hiểu thêm tiếng việt trước rồi tiếp đến đến tài liệu tìm hiểu thêm tiếng Anh, tài liệu tìm hiểu thêm tiếng

Pháp,v.v…

- người sáng tác là người việt nam Nam: Xếp lắp thêm tự A, B, C theo tên, không được đảo ngược tên lên trước họ.

- tác giả là tín đồ nước ngoài: Xếp thứ tự A, B, C theo họ

- Tài liệu tham khảo không có tên tác giả: Xếp theo sản phẩm tự A, B, C theo từ đầu của tên ban ngành phát hành. Tỉ dụ : Đại học tập Y Dược tp hcm xếp vào vần Đ.

Cách trình diễn tài liệu tham khảo.

Tài liệu tham khảo là bài báo đăng trong tạp chí, bài đăng trong một quyển sách:

- Tên người sáng tác hoặc tên phòng ban phát hành

- Năm xuất bản (đặt vào ngoặc đơn)

- “Tên bài bác báo”.

- Tên tạp chí hoặc tên sách,

- nhà xuất bản

- Số tái bản

- nơi sản xuất

- Tập

- Số (đặt trong ngoặc đơn)

- các số trang (TLTK tiếng Việt viết tắt tr.20-30. Hoặc TLTK giờ anh viết tắt pp.20-30>

Thí dụ:

44. è Thiên Trung (2002). “Điều trị viêm dạ dầy – tá tràng do H.pylory”.

Tạp chí Y học, Đại học tập Y dược TP.HCM, tập 3 (8), tr.13-18.

1. DeMay, R. M (1999). “Liver”. The Art & Science of cytopathology, The American Society of Clinical Pathologists, 1st, volume 2, pp 10261036.

Tài liệu xem thêm là sách, luận án, báo cáo:

- Tên tác giả hoặc phòng ban phát hành

- (Năm xuất bản)

- thương hiệu sách, luận án, report (in nghiêng)

- nhà xuất bản

- khu vực xuất bản

- Số tái bản

- Trang (TLTK giờ Việt viết tắt tr.20-30. Hoặc TLTK giờ đồng hồ Anh viết tắt pp.20-30>

- Chú ý: trường hợp tài liệu dài ra hơn 1 cái thì trình diễn dòng sản phẩm hai lùi vào vào 1cm so với loại thứ nhất.

Thí dụ: 3. Nguyễn Hữu Đống, Đào Thanh bởi (1997). Đột biến-Cơ sở lý luận cùng ứng dụng. Nxb Nông nghiệp. Hà Nội, tr.45-60.

30. Instiute of Economies (1998). Analysis of Expenditure Pattern of Urban

Households in VietNam, Department of Economics Economic-Research Roport, HaNoi, pp 345-350.

Xem thêm: Mẹ Sinh Mổ Bao Lâu Có Thai Lại ? Không Phải 3 Năm Hay 5 Năm!

C. Tài liệu tham khảo.

1. Đại học tập Y Dược tp hcm (2010). “Nội dung và hiệ tượng luận án”. Cẩm nang Đào tạo sau đại học, Tp hồ Chí Minh, tr.127-129.

2. Học viện Quân Y (1996). Văn bản và vẻ ngoài luận án khoa học, Hà Nội, tr.3-10.

3. Khám đa khoa Thống duy nhất Đồng Nai. “Hình thức nội dung phân tích khoa học” site: http://bvthongnhatdn.vn/info.aspx?_myId=88

Quảng xương, ngày 14 tháng 1 năm 2019

CT HĐ KHKT

TRẦN VĂN THẮNG

BV ĐK QUẢNG XƯƠNG KHOA/PHÒNG….

*

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

*

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Đề tài NCKH năm 2019

Phần I:

- thương hiệu đề tài/dự án: ......................................................................................................

- chủ nhiệm đề tài/: ...................................................................................................

- Cơ quan chủ trì: cơ sở y tế Đa Khoa Quảng Xương...........................................

Phần II:

Tình hình triển khai đề tài

1) gần như nội dung quá trình đã làm:

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

2) Các sản phẩm trung gian vẫn có: (ghi cố kỉnh thể: bộ số liệu thô nhập bởi Excel giỏi Epidata, bài word giải pháp xử lý số liệu ban đầu, phiếu điều tra….. Với giao nộp 1 bộ/sản phẩm)

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

3) thừa nhận xét và đánh giá tác dụng đạt được:

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Phần III:

Những đề nghị

- Đề nghị về nội dung, thời gian, ghê phí:

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Quảng Xương, ngày tháng năm 2019

Xác nhấn của Trưởng Khoa chủ nhiệm đề tài

Ngày tháng năm 2019

Trưởng Khoa/ Phòng

(Ký tên)

Ngày mon năm 2019

Chủ nhiệm đề tài

(Ký tên)

PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Tên chủ đề :

Số đăng ký (do HĐKHKT ghi) :

Chủ nhiệm vấn đề : Năm sinh : Nam/Nữ :

Học vị: Chức vụ: Tel:

E-mail:

Khoa/Phòng nhà trì :

Tóm tắt câu chữ đề tài (Đặt vấn đề):

Thời gian thực hiện : mon (Từ / / 201 đến / / trăng tròn )

Tổng ngân sách đầu tư dự loài kiến : VNĐ

Loại hình phân tích :

- Đề tài NCKH £ ý tưởng sáng tạo £

Mục tiêu chủ đề :

Dự kiến Khoa/Phòng ứng dụng hiệu quả nghiên cứu vãn :

Ngày mon 01 năm 2019

Chủ nhiệm đề tài

THUYẾT MINH

ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Tên đề tài :

2. Thuộc lịch trình (nếu có) :

3. Nằm trong khoa/ chống :

4. Công ty nhiệm đề tài (ghi rõ học tập hàm, học tập vị) :

5. Cộng sự (ghi rõ học tập hàm, học vị):

-

-

6. Khoa/Phòng kết hợp (kể cả vào nước cùng quốc tế) :

-

-

7. Dự toán ngân sách đầu tư :(Nếu có)

- Xin khám đa khoa cấp :

- Tài trợ khác :

8. Thời gian thực hiện nay : từ thời điểm tháng năm mang đến tháng năm

9. Tổng thùng liệu nội địa và ko kể nước, nêu vì sao tại sao triển khai đề tài :

10. Kim chỉ nam đề tài :

11. Đối tượng và cách thức nghiên cứu vớt :

12. Đạo đức vào nghiên cứu

13. Hiệu quả dự kiến: tỉ lệ, phép kiểm dự kiến, . (dựa vào phương châm nghiên cứu)

14. Yêu cầu bệnh viện và triển vọng áp dụng công dụng nghiên cứu vớt :

15. Phiếu thu thập số liệu (Đính kèm phiếu thu thập số liệu với đề cương nghiên cứu)