CÁCH TÍNH TỈ TRỌNG

      39

Bảng 34. Số dân, diện tích s gieo trồng, sản lượng và bình quân lương thực gồm hạt theo đầu tín đồ của Đồng bởi sông Hồng và cả nước năm 1995 và năm 2005.

Bạn đang xem: Cách tính tỉ trọng

Các chỉ số Đồng bởi sông Hồng toàn nước
1995200519952005
Số dân (nghìn người)16137180287199683106

Diện tích gieo trồng cây lương thực gồm hạt (nghìn ha)

1117122173228383

Sản lượng lương thực bao gồm hạt (nghìn tấn)

534065182614139622

Bình quân lương thực có hạt (kg/người)

331362363477

Tính tỉ trọng của Đồng bằng sông Hồng so với toàn nước theo các chỉ số và nhận xét.


* Tính tỉ trọng những chỉ số của Đồng bởi sông Hồng so với cả nước.

Xem thêm: Bật Mí 10 Cách Đánh Lô Hàng Ngày, Cách Tính Lô Theo Ngày Chuẩn Nhất 2022

- cách làm tính:

Tỉ trọng cực hiếm thành phần

*

- Áp dụng bí quyết tính:

Tỉ trọng dân số ĐB sông Hồng năm 1995

*

- Tương tự, ta tất cả bảng số liệu:

Tỉ trọng của Đồng bằng sông Hồng so với toàn nước theo những chỉ số(Đơn vị: %)

Các chỉ số ĐB sông Hồng toàn quốc
1995200519952005
Số dân22,421,7100100

Diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt

15,314,6100100

Sản lượng lương thực bao gồm hạt

20,416,5100100

Bình quân lương thực bao gồm hạt

91,275,9100100

* dấn xét

Nhìn tầm thường trong toàn bộ các chỉ số, đồng bằng sông Hồng luôn chiếm một vị trí nhất thiết so đối với tất cả nước, tuy nhiên tỉ lệ những chỉ số này đang bị giảm dần.

- Về số dân: chiếm tỉ lệ tương đối lớn, hơn 1/5 só với cả nước và đang bớt dần (22,4% năm 1995 với 21,7% năm 2005).- diện tích gieo trồng cây lương thực gồm hạt chiếm 15,3% năm 1995 và cho năm 2005 bớt nhẹ còn 14,6%.- Sản lượng lương thực có hạt chiếm tỉ lệ khá phệ so với toàn quốc và đã giả khá cấp tốc trong cơ cấu (năm 1995 là 20,4% cùng 2005 là 16,5%).- trung bình lương thực tất cả hạt chiếm phần tỉ trọng khủng nhất cả nước nhưng đang sút dần (năm 1995 là 91,2% và 2005 là 75,9%).