CÁCH TÍNH HỆ SỐ GINI

      10

Bài đăng này sẽ giải thích cách sử dụng và mức độ liên quan của hệ số Gini cho các chuyên gia khoa học dữ liệu và chúng ta cũng sẽ hiểu đường cong Lorenz là một cách để xác định hệ số Gini bằng đồ thị.

Bạn đang xem: Cách tính hệ số gini

Định nghĩa truyền thống của Gini index là gì?

Chỉ số Gini hay hệ số Gini là một thước đo thống kê về phân phối được phát triển bởi nhà thống kê người Ý Corrado Gini vào năm 1912. Nó được sử dụng như một thước đo bất bình đẳng kinh tế, đo lường phân phối thu nhập giữa một dân số.

Hệ số nằm trong khoảng từ 0 (hoặc 0%) đến 1 (hoặc 100%), với 0 đại diện cho bình đẳng hoàn hảo và 1 đại diện cho bất bình đẳng hoàn hảo. Thực tế không thể có giá trị trên 1 vì chúng tôi không tính đến thu nhập âm. (Thu nhập có thể bằng 0 ở mức thấp nhất nhưng không âm)

Do đó, một quốc gia mà mọi cư dân có cùng thu nhập sẽ có hệ số Gini thu nhập bằng 0. Một quốc gia trong đó một cư dân kiếm được tất cả thu nhập, trong khi những người khác không kiếm được gì, sẽ có hệ số Gini thu nhập là 1.

Như chúng ta biết bây giờ, hệ số Gini là một công cụ quan trọng để phân tích thu nhập hoặc phân phối của cải trong một quốc gia hoặc khu vực, nhưng,

Không nên nhầm Gini với một phép đo tuyệt đối về thu nhập hoặc sự giàu có.

Một quốc gia thu nhập cao và một quốc gia thu nhập thấp có thể có cùng hệ số Gini, miễn là thu nhập được phân bổ tương tự trong mỗi quốc gia:

Theo OECD , cả Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đều có hệ số Gini thu nhập vào khoảng 0,39–0,40 vào năm 2016, mặc dù GDP bình quân đầu người của Thổ Nhĩ Kỳ chưa bằng một nửa của Mỹ (tính theo đô la Mỹ năm 2010).

Sử dụng chỉ mục Gini trong mô hình dữ liệu

Hệ số Gini hoặc Chỉ số Gini đo lường sự bất bình đẳng giữa các giá trị của một biến. Giá trị của một chỉ số càng cao thì dữ liệu càng phân tán. Ngoài ra, hệ số Gini cũng có thể được tính bằng một nửa của chênh lệch tuyệt đối trung bình tương đối.

Biểu diễn đồ thị của Chỉ số Gini (đường cong Lorenz)

Hệ số Gini thường được xác định theo phương pháp toán học dựa trên đường cong Lorenz, biểu thị tỷ lệ tổng thu nhập của dân số (trục y) mà x% dân số dưới cùng kiếm được.

Xem thêm: Yêu Dấu Hà Tiên - Xem Lời Bài Hát

Do đó, đường ở 45 độ thể hiện sự bình đẳng hoàn hảo về thu nhập.


*

Hệ số Gini sau đó có thể được coi là tỷ số của diện tích nằm giữa đường đẳng thức và đường cong Lorenz (được đánh dấu A trong biểu đồ (Hình có tiêu đề bên dưới) trên tổng diện tích dưới đường đẳng thức (được đánh dấu A và B) trong biểu đồ); tức là, G = A / (A + B). Nó cũng bằng 2A và bằng 1–2B do thực tế là A + B = 0,5 (vì các trục chia độ từ 0 đến 1).

Chỉ số Gini thường được biểu diễn bằng đồ thị thông qua đường cong Lorenz, cho thấy phân phối thu nhập (hoặc của cải) bằng cách vẽ biểu đồ phần trăm dân số theo thu nhập trên trục hoành và thu nhập tích lũy trên trục tung.

Hệ số Gini bằng diện tích bên dưới đường bình đẳng hoàn hảo (0,5 theo định nghĩa) trừ đi diện tích bên dưới đường cong Lorenz, chia cho diện tích bên dưới đường bình đẳng hoàn hảo. Nói cách khác, nó gấp đôi diện tích giữa đường cong Lorenz và đường đẳng thức hoàn hảo.

Một cách khác để suy nghĩ về hệ số Gini là thước đo độ lệch so với bình đẳng hoàn hảo. Đường Lorenz càng lệch khỏi đường thẳng hoàn toàn bằng nhau (biểu thị hệ số Gini bằng 0), hệ số Gini càng cao và xã hội càng kém bình đẳng.


*

*
Hình: Nguồn ảnh-Wikipedia

Ví dụ: Sau đây là một minh họa excel về cách tính hệ số Gini bằng cách vẽ đường cong Lorenz và tính diện tích giữa đường bằng và đường cong.


*

Vì vậy, bây giờ hệ số Gini và tính toán của nó bằng cách sử dụng đường cong Lorenz sẽ là một phần bánh cho các bạn :)