Cách tính cv trong thống kê

      27

*
*
*
*
*
*
*
*
*
Ví dụ tính CV vào Excel

– bên dưới là 4 bước tính CV vào Excel cơ mà vychi.com.vn vẫn tổng hợp:

– bước 1: Để đo lường hệ số biến chuyển thiên (CV) vào Excel, bạn có thể sử dụng hàm STDEV.P hoặc hàm STDEV.S với hàm AVERAGE.

Bạn đang xem: Cách tính cv trong thống kê

Trong ví dụ được hiển thị, bí quyết trong I5 là: = H5/AVERAGE(B5:F5).Trong kia H5 đựng độ lệch chuẩn chỉnh được thống kê giám sát là B5: F5. Kết quả được format với định dạng số phần trăm.

– cách 2: Hệ số thay đổi thiên là thước đo sự biến đổi tương đối của dữ liệu so với cái giá trị trung bình. Nó đôi khi được điện thoại tư vấn là độ lệch chuẩn tương đối (RSD). Vào ví dụ gồm sẵn này, độ lệch chuẩn được xem trong cột H bằng hàm STDEV.P: = STDEV.P(B5:F5).

– bước 3: xem xét rằng độ lệch chuẩn là giống như nhau đối với tất cả các chuỗi tài liệu (1.414214) tuy vậy giá trị trung bình không giống nhau đáng kể.

Xem thêm: Nguoi Buon Gio Gió Bị Bắt ? — Tiếng Việt Blogger Người Buôn Gió Bị Công An Bắt

Để đo lường và tính toán hệ số biến hóa thiên (CV), bí quyết trong I5 là: = H5/AVERAGE(B5:F5).Công thức chọn này phân chia độ lệch chuẩn trong H5 đến giá trị vừa phải của B5: F5, được xem bằng hàm AVERAGE.Kết quả là 1 giá trị thập phân, được format với format số phần trăm.

– bước 4: những giá trị CV được xem toán cho thấy thêm sự biến đổi theo ý nghĩa rõ ràng hơn. Trong chuỗi dữ liệu đầu tiên, CV là ngay sát 50%. Vào chuỗi tài liệu cuối cùng, CV chỉ là 0,12%.