Cách Tạo Hiệu Ứng Trong Activinspire

      39

Tạo kính lúp quan sát thấu qua 1 lớp.Bạn đang xem: biện pháp tạo cảm giác trong activinspire

bước 1: sản xuất hai đối tượng: một đối tượng người sử dụng che cùng một đối tượng người sử dụng bị che (giả sử 2 hìnhdưới).Bước 2: Đưa đối tượng che lên tầng trên cùng bởi cách: Mở trình chăm bẵm đối tượng, sau đó dùng con chuột kéo đối tượng người tiêu dùng che trường đoản cú tầng thân lên tầng bên trên cùng.Vsionglobal – Vun đắp kĩ năng Việt HD gán trực thuộc tính, hiệu ứngActivInspirePhần III.

Bạn đang xem: Cách tạo hiệu ứng trong activinspire

CÁC KỸ NĂNG NÂNG CAO I. Tạo nên kính lúp chú ý thấu sang 1 lớp. * bước 1: - tạo ra hai đối tượng: một đối tượng che cùng một đối tượng người tiêu dùng bị đậy (giả sử 2 hình dưới). * bước 2: - Đưa đối tượng người tiêu dùng che lên tầng bên trên cùng bởi cách: + Mở trình duyệt đối tượng người tiêu dùng + kế tiếp dùng loài chuột kéo đối tượng người tiêu dùng che tự tầng thân lên tầng trên cùng. * bước 3: - Vào hình tượng công chũm chọn Mực thần kỳ.Trang 1HD gán thuộc tính, cảm giác ActivInspire Vsionglobal – Vun đắp nhân tài Việt - Giử chuột trái tô 1 hình tròn trụ theo ý say đắm (chú ý: khi tô hình tròn ta cần tô bên đối tượng che thì mới có chú ý thầy hình tròn trụ này được. Và nhớ giử loài chuột trái liên tục, không nên bỏ chuột trái, do khi thả ra nó sẽ tạo ra nhiều nét cây viết khác nhau). * cách 4: - sinh sản đường viền cùng cán mang lại kính lúp bởi cách: thực hiện công chũm hình thể. (Chú ý: chế tạo ra đường tròn ko nền “click vào ô nhân chéo cánh ở mặt hộp màu) - Ta dùng chuột và gửi 2 kiểu dáng này lên tầng trên cùng (vì 2 hình này vẫn nằm trên tầng giữa, chú ý phải gửi 2 hình này lên lớp trên thuộc của tầng trên cùng) Trang 2Vsionglobal – Vun đắp anh tài Việt HD gán thuộc tính, hiệu ứngActivInspire - kế tiếp ta đưa đường viền cùng cán của kính lúp tới hình trụ của mực thần kỳ để ta nhóm chúng lại. (chú ý: Đưa đối tượng người dùng che ra ngoài rồi new nhóm) - sau cùng ta chuẩn bị xếp đối tượng người tiêu dùng che trồng lên đối tượng người tiêu dùng bị che, và đánh giá xem kính lúp của bản thân vừa tạo tất cả nhìn thấu được không.Trang 3HD gán ở trong tính, hiệu ứng ActivInspire Vsionglobal – Vun đắp khả năng ViệtII. TẠO LIÊN KẾT (LIÊN KẾT ĐÊN 1 ĐOẠN PHIM, FLASH, ÂM THANH, PHẦN MỀM KHÁC, website ).Cách làm:* bước 1: - chế tác 1 đối tượng cần click (Giả sử là một trong những đoạn chữ “hình dưới”).* cách 2: - Vào Chèn/Liên kết/Tệp tin (Nếu muốn liên kết đến website thì thay vị chọn tệp tin ta sẽ chọn trang web). - sau khi chọn Tệp tin vỏ hộp thoại chèn tệp tin xuất hiện, lúc này ta tìm tới 1 đoạn vídeo, âm thanh, flash hoặc một phần mềm, tiếp nối click nút “Open”. Vỏ hộp thoại “Chèn tệp tin” khác xuất hiện. Trang 4Vsionglobal – Vun đắp công dụng Việt HD gán ở trong tính, hiệu ứngActivInspire- Trong hộp thoại “Chèn tệp tin” ta để ý các điểm sau: • vào mục “Bổ sung liên kết dưới dạng” ta ghi lại vào mục “Thoát ngoài đối tượng” liên tục click vào nút 3 chấm tìm tới 1 đoạn video, âm thanh, flash, 1 phân mềm khác (ở trên đây ta lựa chọn 1 đoạn phim) tiếp nối click nút “Open”. • trong mục “Lưu dưới dạng” ta ghi lại vào mục “ lưu tệp tin vào bảng lật” (Khi kia ta mang bài giảng lịch sự 1 máy tính khác thì đoạn video clip này sẽ không bị mất đi và ta không phải tạo link lại). • cuối cùng ta click nút “Ok”. Gửi sang chính sách trình chiếu nhằm kiểm tra.Trang 5HD gán trực thuộc tính, cảm giác ActivInspire Vsionglobal – Vun đắp tác dụng Việt HƯỚNG DẪN MỘT SỐ THUỘC TÍNH VÀ HIỆUỨNG trong PHẦN MỀM ACTIVINSPIREI. GÁN THUỘC TÍNH cho ĐỐI TƯỢNG1. Thuộc tính cất đựng.* cách 1: - sản xuất 2 đối tượng người tiêu dùng : đối tượng chứa (thùng chứa) và đối tượng bị đựng (hình dưới)* cách 2: - Chọn toàn bộ các “đối tượng bị chứa đúng”(Giả sử thùng đựng nàysẽ chứa tất cả các tam giác thì từ bây giờ các tam giác là đối tượng bị chứađúng). - Vào “Trình coi xét thuộc tính” lựa chọn mục “Nhận dạng” Đặt đến nó cái tên trong mục “Từ khóa” (và nhớ cái thương hiệu này). Trang 6Vsionglobal – Vun đắp kĩ năng Việt HD gán thuộc tính, hiệu ứngActivInspireTrang 7HD gán nằm trong tính, hiệu ứng ActivInspire Vsionglobal – Vun đắp tài năng Việt* cách 3: - Chọn tất cả các “đối tượng bị chứa”. - Vào “Trình duyệt thuộc tính” chọn mục “Thùng Chứa”. Đối với đối tượng bị chứa ta chỉ làm việc với một mục là “Trở lại còn nếu như không chứa” ta chọn “Đúng”.* cách 4: - Chọn đối tượng người tiêu dùng chứa (Thùng chứa). - Vào “Trình coi sóc thuộc tính” lựa chọn mục “Thùng chứa”, vào mục thùng đựng ta sẽ thao tác làm việc với các mục sau: • Mục “Có thể chứa” ta chọn “Từ khóa”. • Mục “Chứa từ” ta đánh từ khóa mà ta sẽ đặt với đối tượng người sử dụng bị cất đúng. • Mục “Âm Thưởng” ta chọn “Đúng”. • Mục “Địa điểm Âm Thưởng” Click vào nút 2 chấm tìm đến 1 âm nhạc cần khen thưởng khí kéo đúng.* cách 5: - lưu lại (Crtl + S). Từ bây giờ chuyển sang chế độ trình chiếu để kiểmtra. Trang 8Vsionglobal – Vun đắp anh tài Việt HD gán trực thuộc tính, hiệu ứngActivInspire2. Thuộc tính chuyển động. (Thuộc tính này nó sẽ giới hạn chuyển động của 1 đối tương nào đó)* bước 1: - chế tạo ra một mặt đường dẫn ngẫu nhiên (có thể là nét vẽ tay hoặc 1 con đường hình thể như thế nào đó) và tạo ra một đối tượng người tiêu dùng cần di chuyển).* bước 2: - lựa chọn “đối tượng buộc phải di chuyển” vào “Trình săn sóc thuộc tính” lựa chọn mục “Bộ hạn chế”. Trong mục bộ hạn chế ta chăm chú 2 mục sau: • Mục “Có thể di chuyển” chọn “Dọc theo con đường dẫn” (nếu muốn dịch chuyển theo chiều ngang, dọc, tự do thì ta chọn những mục đó). • Mục “Di chuyển đường dẫn” Click vào nút 2 chấm chọn đường đẫn đề xuất di chuyển.* cách 3: Ta gìn giữ và chuyển sang chế độ trình chiếu để kiểm tra.Trang 9HD gán thuộc tính, hiệu ứng ActivInspire Vsionglobal – Vun đắp tuấn kiệt Việt3. ở trong tính nhãn.(Thuộc tính này chất nhận được khi ta đưa con chuột lại 1 đối tượng người dùng nào đó thì sẽxuất hiện ghi chú của đối tượng đó “Thường áp dụng thuộc tính này đê ghichú ảnh…”).Cách làm:* bước 1: - chế tạo ra 1 đối tượng người tiêu dùng cần chú giải (giả sử ở đây ta vẫn ghi chú bức hình ảnh phía dưới).* bước 2: - Chọn đối tượng người sử dụng cần chú giải (chọn bức ảnh). - Vào “Trình coi xét thuộc tính” chọn mục “Nhãn”, vào mục “Nhãn” ta để ý các mục sau: • Mục “Tiêu đề” ta đánh mẫu chữ đề nghị ghi chú cho đối tượng người tiêu dùng (chú ý: Trong phương châm đề ta chỉ định và hướng dẫn dạng được font chữ, kiểu chữ, màu chữ còn ta cấp thiết enter xuống chiếc được. Khi ta đánh hoàn thành dòng chữ, để hiện hết chiếc chữ này ta phải tạo lập 1 dấu cách sau đó mới ấn enter). • Mục “Kiểu phạt thảo” chất nhận được ta lựa chọn kiểu con đường viền của ghi chú. • Mục “Chế độ nền” lựa chọn nền cho ghi chú (“Trong suốt” hoặc “Mờ”). • Mục “Màu nền” được cho phép ta lựa chọn màu nền ghi chú. • Mục “Hành vi”: + lựa chọn “Luôn bật” thì chú giải này luôn bật. (Không cần chọn) + chọn “Chú giải công cụ” thì ghi chú đang hiện lúc ta đưa loài chuột Trang 10Vsionglobal – Vun đắp tác dụng Việt HD gán trực thuộc tính, hiệu ứngActivInspire lại gần, còn khi đưa chuột ra khỏi đối tượng thì chú thích này sẽ ảnh hưởng mất đi. (Thông thường xuyên ta hãy lựa chọn mục này)4. Cách thiết lập cấu hình màn bít (Bộ hiển thị) Trang2 Trang 3 Cần sử dụng bộ hiển thị Trang 4Giả sử ta gồm 3 trang liên tiếp: Trang lắp thêm 3 ta cần thiết lập “Bộ hiển thị”: - Đầu tiên ta mở trang 2, ta vào “Trình thông qua thuộc tính” lựa chọn mục “Công cụ” cần chú ý mục sau: • Ở mục “Công nỗ lực Trang” ta lựa chọn “tắt công cụ”. - tiếp theo sau ta mở trang 3. Ta vào “Trình duyệt thuộc tính” lựa chọn mục “Công cụ” cần chú ý mục sau: • Ở mục “Công thay trang” ta lựa chọn “Công cụ cỗ hiển thị” (nếu mong mỏi đèn chiếu điểm thì ta lựa chọn “Công nuốm đèn chiếu điểm”), ngoài ra ta gồm thể tùy chỉnh thiết lập 1 số các chính sách hiện thị trong mục “Chế độ hiển thị”…  Ở đây bao gồm một nút ta cần xem xét ở góc bên cần trên cùng (Hình). Ta mong muốn màn che, bịt phần như thế nào thì ta chỉ việt click vào nút trên bên cần chọn “Lưu vị trí cỗ hiển thị” - tiếp theo ta mở trang 4 ta vào “Trình coi sóc thuộc tính” chọn mục “Công cụ” bắt buộc chú ý:Trang 11HD gán ở trong tính, hiệu ứng ActivInspire Vsionglobal – Vun đắp hào kiệt Việt • Ở mục “Công cố gắng Trang” ta chọn “tắt công cụ”. - cuối cùng ta lưu lại lại.

Xem thêm: 77 Hình Ảnh Chia Tay Buồn, Ảnh Buồn Về Tình Yêu Tan Vỡ, Những Hình Ảnh Chia Tay Buồn Nhất

Từ bây giờ ta mở trang máy 3 thì nó đã tự động xuất hiện tại sẵn màn che. Trang 12Vsionglobal – Vun đắp kỹ năng Việt HD gán ở trong tính, hiệu ứngActivInspireII. GÁN HIỆU ỨNG TƯƠNG TÁC cho ĐỐI TƯỢNG1. Các thao tác lệnh.(Các làm việc lệnh chất nhận được khi ta click vào 1 đối tượng người dùng nào đó nó đã thựchiện rước 1 phép tắc nào kia ra “lấy phép tắc toán học…” hoặc link đếntrình chuyên chú ghi chú làm sao đó…).Cách làm:* bước 1: - chế tạo ra 1 đối tượng người tiêu dùng cần click vào.* bước 2: - Chọn đối tượng cần click. Lựa chọn nút “Trình duyệt thao tác. Sau đó lựa chọn 1 công cố ở danh sách phía dưới mà ta đề xuất lấy, hoặc ta muốn liên kết đến “Trình trông nom ghi chú” thì chọn trình săn sóc ghi chú (với điều kiện phải tạo ghi chú trang trước). - cuối cùng ấn nút “Áp dụng những thay đổi”. - gìn giữ và đưa sang chính sách trình chiếu để kiểm tra.Trang 13HD gán trực thuộc tính, hiệu ứng ActivInspire Vsionglobal – Vun đắp chức năng Việt2. Thao tác làm việc trên trang.(Thao tác trang giúp họ tạo liên kết qua lại giữa các trang với nhau)Cách làm:* bước 1: - sản xuất các đối tượng cần click. (Giả sử ở đó là “Trang 1”, “Trang 2”, “Trang 3”).* bước 2: - Chọn đối tượng người tiêu dùng cần click . (Giả sử ở đấy là “Trang 1”). - Vào “Trình chăm bẵm thao tác” lựa chọn “Thao tác bên trên trang” lựa chọn “Một trang khác. - vào mục “Số trang” xuất hiện thêm phía dưới. Ta muốn links đến trang từng nào thì ta viết số trang vào mục này. - (Chú ý: để biết được trang làm sao mình cần link đến thì ta mở trang đó ra và nhìn lên bên trên bên nên thanh bảng chọn, để hiểu rằng mình đang thao tác làm việc ở trang bao nhiêu). - giữ lại và đưa sang cơ chế trình chiếu để kiểm tra. Trang 14Vsionglobal – Vun đắp anh tài Việt HD gán ở trong tính, hiệu ứngActivInspire3. Các thao tác đối tượng.(Các thao tác đối tượng giúp ta gán các hiệu ứng liên can cho đốitương)a. Ẩn/ hiện.(Thao tác Ẩn/hiện giúp chúng ta thực hiện làm việc click vào 1 đối tượng người sử dụng nào đóthì 1 đối tượng người sử dụng khác đang ẩn đi hoặc hiện tại ra).Cách làm:* bước 1: - Tạo đối tượng cần click và đối tượng cần ẩn hiện. (giả sử hình dưới)* cách 2: - Chọn đối tượng cần click. - Vào “Trình chăm sóc thao tác”, chọn “ Các thao tác đối tượng”, chọn “Ẩn”. - vào mục “Đích” click vào nút hai chấm tìm kiếm đến đối tượng cần chấm ẩn/hiện sau đó click nút “OK”. - ở đầu cuối ấn nút “Áp dụng các thay đổi”. - nhấn vào phải lên “đối tượng nên ẩn/hiện”, sau đó khắc ghi vào mục “Ẩn”. - bảo quản và gửi sang chính sách trình chiếu nhằm kiểm tra.Trang 15HD gán nằm trong tính, cảm giác ActivInspire Vsionglobal – Vun đắp tài năng Việt Trang 16Vsionglobal – Vun đắp nhân kiệt Việt HD gán thuộc tính, hiệu ứngActivInspireb. Có tác dụng hiện dần dần đối tượng.(Thao tác làm hiện dần đối tượng giúp ta thực hiện thao tác click vào 1đối tượng nào đó thì 1 đối tượng người tiêu dùng khác đã hiện dần ra).Cách làm:* cách 1: - chế tạo ra một đối tượng người dùng cần click. Và đối tượng người dùng cần hiện dần (Giả sử hình dưới)* cách 2: - Chọn đối tượng người tiêu dùng cần click. - Vào “Trình phê duyệt thao tác” chọn “Các thao tác làm việc đối tượng”, lựa chọn “Ít trong mờ hơn”. - trong mục “Độ vào mờ” ta tấn công số mà lại ta muốn hiện (số càng lớn thì càng hiện cấp tốc và ngược lại). Vào mục “Đích” Click vào nút nhì chấm với tìm đến đối tượng người tiêu dùng ta buộc phải hiện dần với click “OK”. - Click lựa chọn “Áp dụng những thay đổi”.Trang 17HD gán ở trong tính, cảm giác ActivInspire Vsionglobal – Vun đắp khả năng Việt* bước 3: - chọn “Đối tượng cần làm hiện nay dần”. Sử dụng nút lệnh vật dụng 4 “Thanh trượt trong mờ” kéo thanh trượt về phía trái khiến cho đối tượng này mờ đi. - gìn giữ và chuyển sang chế độ trình chiếu nhằm kiểm tra.(Chú ý: Đối với làm mờ dần đối tượng người tiêu dùng đi thì ta cũng làm tương tự nhưvậy tuy nhiên từ bây giờ ta chọn “Trong mờ hơn” và vứt bước 3)c. Đưa về trước.(Thao tác mang về trước giúp ta thực hiện làm việc click vào 1 đối tượngnào đó thì 1 đối tượng người sử dụng khác đang được mang lại trước).Cách làm:* cách 1: - chế tạo 1 đối tượng người sử dụng cần click. Và đối tượng người sử dụng cần đưa về trước (Giả sử hình dưới). Trang 18Vsionglobal – Vun đắp tính năng Việt HD gán trực thuộc tính, hiệu ứngActivInspire* bước 2: - Chọn đối tượng người dùng cần click. - Vào “Trình chăm chú thao tác”, chọn “Các thao tác đối tượng”, chọn “Đưa về trước”. - vào mục “Đích” ta click vào nút hai chấm kiếm tìm đến đối tượng người sử dụng cần mang đến trước. - Click nút “Áp dụng các thay đổi”. - sau cùng lưu lại và chuyển sang chế độ trình chiếu để kiểm tra.(Chú ý: Với làm việc “Đưa về sau” tacũng làm tương tự như như vậy)Trang 19HD gán nằm trong tính, hiệu ứng ActivInspire Vsionglobal – Vun đắp nhân tài Việtd. Đổi quý giá văn bản(Khi click vào 1 đối tượng người dùng thì quý giá của văn bản này sẽ được sửa chữa thay thế bời 1 văn bảnkhác)* bước 1: - tạo 1 văn phiên bản chứa dấu giải pháp trống bằng phương pháp sử dụng nguyên tắc văn bản. - chế tác các đối tượng người tiêu dùng cần click (ở đó là Câu1, Câu2).* bước 2: - Chọn đối tượng người dùng cần click (ở đây ta lựa chọn Câu1). - Mở trình chăm nom thao tác/Các thao tác làm việc đối tượng/Đổi quý giá văn bản. - vào mục “Thuộc tính thao tác”: + Mục Đích (văn bản) Click vào nút lựa chọn tên văn bản chứa cách trống, kế tiếp click nút ok. + vào mục Văn phiên bản ta đánh câu chữ cần thay thế (ở phía trên giả dụ ta đánh: Câu1: vn có toàn bộ bao nhiểu tỉnh?).  Chú ý: vày trong mục Văn bản ta ko thể trình diễn được văn bản, nên khi cần trình bày nội dung này, fan làm cần trình diễn nội dung kia ở Wordtrước sau đó mới copy nội dung này và dán vào mục Văn bản. - sau cùng ta lựa chọn Áp dụng các thay đổi, tiếp đến lưu lại và gửi sang chế độ trình chiếu để kiểm tra. Trang 20