Cách Sử Dụng Stata

      45

Chào các bạn, bài viết này vychi.com.vn đã hướng dẫn cách sử dụng ứng dụng Stata đến chúng ta để biết cách sử dụng nó như vậy nào? với đồng thời sẽ giới thiệu một số câu lệnh cơ bản của phần mềm STATA để bạn tập làm cho quen và có thể dần sử dụng áp dụng vào bài nghiên cứu và phân tích nhé!


Bạn đang xem: Cách sử dụng stata

1. Mô tả tài liệu sử dụng trong phần mượt Stata – giải đáp sử dụng ứng dụng Stata

Để xem thể hiện của tổng thể file tài liệu hiện hành, tại hành lang cửa số command gõ: describe hoặc des
*
*
*
*
khuyên bảo sử dụng phần mềm Stata

4. Ma trận hệ số đối sánh trong gợi ý sử dụng phần mềm Stata

Trong phần lí giải sử dụng phần mềm Stata lần này vychi.com.vn có hướng dẫn bạn lệnh tạo thành ma trận hệ số đối sánh trong stata theo phong cách sau:

Gõ Lệnh correlate hay corr dùng để lập bảng ma trận thông số tương quan.Gõ Lệnh “corr ROA EA COSR LLR

Xem thêm: Đông Nhi Khoe Bức Ảnh Gia Đình Đông Nhi Và Chuyện Tình Yêu Với Ông Cao Thắng

Bên cạnh đó ta rất có thể dễ dàng chuyển ra kết luận xem hai đổi mới có tương quan với nhau không bởi mức chân thành và ý nghĩa thể hiện qua chỉ số p. – value trải qua câu lệnh: “pwcorr ROA EA COSR LLR,sig

5. Hồi quy quy mô OLS áp dụng trong phần mềm Stata

Trong phần hướng dẫn sử dụng phần mềm Stata lần này vychi.com.vn được bố trí theo hướng dẫn các bạn cách hồi quy mô hình OLS trong phần mềm stata như sau:

regress giỏi reg dùng làm chạy quy mô hồi quy theo phương pháp OLS (Ordinary Least Square). Ví dụ, chạy mô hình hồi quy (dĩ nhiên đây chưa hẳn là một quy mô có ý nghĩa sâu sắc về mặt lý thuyết, tuy thế chỉ mang tính chất minh họa mang lại lệnh trên Stata thôi) cùng cũng chưa đề xuất bàn đến những con số vào bảng kết quả hồi quy OLS, gõ lệnh “reg ROA EA COSR LLR

6. Vẽ thiết bị thị, biểu đồ áp dụng trong ứng dụng Stata

Trong phần lý giải sử dụng ứng dụng Stata lần này vychi.com.vn được bố trí theo hướng dẫn bạn cách vẽ thiết bị thị trong phần mềm stata như sau:

histogram tốt hist dùng nhằm vẻ thứ thị phân phối gia tốc của một biến, ví dụ biến ROA
scatter dùng làm vẽ đồ thị phân tán thân hai biến. Gõ “scatter ROA ROE” hoặc twoway (scatter ROA ROE)

7. Kết luận

Dưới đây vychi.com.vn đã lý giải cho các bạn biết cách sử dụng cơ bạn dạng phần mượt Stata và một số câu lệnh trong phần mềm thống kê này.