CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA DẪN ĐƯỜNG CHO CÁCH MẠNG VIỆT NAM

      282
*

showDateViet()
*
DANH SÁCH ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH QUẢNG BÌNH KHÓA XV

twitter
*
Bản in
*
Gởi nội dung bài viết

Chủ tịch Hồ Chí Minh có những Đánh Giá, nhận định, khách quan, toàn vẹn và ý nghĩa sâu sắc lịch sử dân tộc, chân thành và ý nghĩa thời đại của biện pháp mạng Tháng Mười Nga, rõ ràng là:

*
Chủ tịch Sài Gòn thăm Chiến hạm Rạng Đông sinh sống Leningrad, mon 8-1957. Ảnh:Vietnam+

Một là, về đặc điểm của cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga

Trong lịch sử loại người sẽ diễn ra phần đông cuộc phương pháp social khác nhau. Cách social công ty tức là cuộc giải pháp mạng xã hội vày giai cấp người công nhân chỉ huy, nhằm triển khai thiên chức lịch sử là giải pđợi ách thống trị, giải pđợi dân tộc bản địa, giải pngóng thôn hội, giải pđợi con người ngoài sự bóc tách lột, áp bức với bất công, thi công thành công chủ nghĩa xóm hội và nhà nghĩa cùng sản trên phạm vi toàn nhân loại.

Bạn đang xem: Cách mạng tháng mười nga dẫn đường cho cách mạng việt nam

Tính hóa học của một cuộc bí quyết social công ty tức là nhân tố cơ phiên bản để sáng tỏ những cuộc phương pháp mạng khác biệt trong lịch sử dân tộc. Cơ sở nhằm khẳng định đặc điểm của một cuộc phương pháp mạng xã hội là từ bỏ trách nhiệm giải quyết phần lớn xích míc cơ phiên bản của làng hội. Cách mạng xã hội công ty nghĩa Tháng Mười Nga mang ý nghĩa chất trọn vẹn, triệt nhằm, gay go, khốc liệt, phức hợp và thọ dài; mang tính chất quần chúng. #, tính quốc tế sâu sắc. Về sự việc này, Chủ tịch TP HCM xác định “Cách mạng Tháng Mười là thắng lợi trước tiên của nhà nghĩa Mác và lý thuyết Lênin ở một nước phệ là Liên Xô, rộng lớn một phần sáu thế giới. Đó là thắng lợi to đùng tốt nhất của giai cấp người công nhân, của dân chúng lao động cùng những dân tộc bị áp bức vị thống trị người công nhân cùng nhóm chi phí phong của họ là Đảng Bônsêvích lãnh đạo”(1).

Hai là, về mục tiêu của giải pháp social chủ nghĩa Tháng Mười Nga

Theo Chủ tịch TP HCM, đó là cuộc bí quyết mạng triển khai mục tiêu cực kỳ cao cả là giải pngóng giai cấp, giải pngóng dân tộc bản địa, giải pchờ nhân loại với giải pngóng bé tín đồ ra khỏi áp bức, bóc tách lột, xuất bản xã hội new không hề sự phân chia kẻ thống trị với tiến hành những mục tiêu của thời đại: hoà bình, chủ quyền dân tộc, dân chủ với hiện đại làng hội. Người tiến công giá: “Chủ nghĩa xóm hội, công ty nghĩa cộng sản từ bỏ vị trí chỉ là một trong những khát khao cao đẹp nhất của loài người, sau Cách mạng Tháng Mười béo phì đã trở thành một hiện thực vào xóm hội, bao gồm sức khỏe vô cùng khổng lồ mập cuốn hút hàng nghìn triệu con người vào hành vi biện pháp mạng, bởi vì hoà bình, tự do dân tộc bản địa, dân chủ và tân tiến buôn bản hội”(2).

Vậy nên, phương châm trước đôi mắt của phương pháp social công ty nghĩa nói bình thường cùng của bí quyết mạng xã hội nhà nghĩa Tháng Mười Nga thích hợp là giành chính quyền về mình thống trị người công nhân với quần chúng. # lao hễ, để từng bước một tôn tạo làng hội cũ, xuất bản buôn bản hội mới nhằm tiến mang đến mục tiêu vĩnh viễn sẽ là desgin thành công công ty nghĩa làng hội, công ty nghĩa cùng sản vnạp năng lượng minch trên phạm vi từng nước cùng toàn nhân loại. Mục đó phản chiếu triệu tập, thâm thúy đặc điểm giải pháp mạng triệt để cùng tính nhân vnạp năng lượng, nhân đạo mà lại các cuộc giải pháp mạng xã hội trước tất yêu triển khai được.

*

Ba là, về động lực của biện pháp mạng xã hội công ty nghĩa tháng Mười Nga

Theo Chủ tịch HCM, rượu cồn lực đa phần của biện pháp mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga đó là liên minh thân kẻ thống trị người công nhân với thống trị dân cày cùng lứa tuổi trí thức Nga; trong các số ấy thống trị công nhân giữ lại sứ mệnh chỉ huy cùng đưa ra quyết định sự chiến thắng của giải pháp mạng, thực hiện bạo lực giải pháp mạng để tấn công đổ thống trị tư sản với ách thống trị phong con kiến địa nhà, lập buộc phải chính quyền của công - nông - binc, tổ chức chính quyền Xôviết: “Cách mạng Tháng Mười sẽ cần sử dụng đấm đá bạo lực phương pháp mạng tấn công đổ ách thống trị bốn sản và kẻ thống trị phong loài kiến địa chủ, lập phải tổ chức chính quyền của các người lao động, gây ra một buôn bản hội trọn vẹn new, một làng mạc hội không có người bóc lột người”(3).

Từ bài học của biện pháp mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga, Chủ tịch Sài Gòn vẫn xác định liên minc công nông vừa là rượu cồn lực vừa là nhân tố cnạp năng lượng phiên bản, bảo đảm cho việc thành công của cuộc biện pháp mạng “Thực hiện tại đến được liên minch công nông bởi vì đó là việc bảo đảm an toàn chắc hẳn rằng tuyệt nhất các chiến thắng của giải pháp mạng. Chỉ gồm kăn năn liên minc công nông do giai cấp người công nhân chỉ đạo mới rất có thể nhất quyết với triệt nhằm tấn công đổ các quyền lực làm phản giải pháp mạng, giành rước và củng thay tổ chức chính quyền của quần chúng. # lao động, hoàn thành nhiệm vụ lịch sử dân tộc của giải pháp mạng dân tộc bản địa, dân công ty cùng phát triển công ty nghĩa thôn hội”(4).

Xây dựng, củng thế vững chắc kăn năn liên minc giữa kẻ thống trị người công nhân với giai cấp nông dân cùng trí thức sẽ làm cho một lực lượng giải pháp mạng khổng lồ bự, vừa đủ sức để lật đổ thống trị tứ sản. Đồng thời, sự nghiệp phương pháp mạng xã hội chủ nghĩa luôn luôn phải áp dụng sức khỏe tổng hợp của những lực lượng cách mạng; đẩy mạnh sức mạnh của liên minch thân ách thống trị công nhân cùng với giai cấp nông dân và trí thức; sức mạnh đại hòa hợp dân tộc; sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Nếu chỉ hoàn hảo và tuyệt vời nhất hoá hoặc coi vơi một lực lượng giải pháp mạng nào, sinh sống trong nước xuất xắc thế giới thì sự nghiệp giải pháp mạng làm việc nước kia nặng nề hoàn toàn có thể thành công xuất sắc. Đặc biệt, vào khối liên minc ấy, theo Người: “Cần có sự chỉ huy của một đảng biện pháp mạng chân chủ yếu của kẻ thống trị công nhân, toàn trung tâm toàn ý Giao hàng quần chúng. #. Chỉ gồm sự chỉ huy của một đảng biết vận dụng một giải pháp sáng chế nhà nghĩa Mác - Lênin vào ĐK ví dụ của nước bản thân thì mới hoàn toàn có thể gửi bí quyết mạng giải pchờ dân tộc bản địa cho chiến thắng và giải pháp social chủ nghĩa mang đến thành công”(5).

Thđọng bốn, về câu chữ biện pháp social nhà nghĩa Tháng Mười Nga

Về ngôn từ phương pháp mạng xã hội công ty nghĩa Tháng Mười Nga, Chủ tịch HCM cho rằng, đó là cuộc cách mạng trọn vẹn trên tất cả các nghành nghề của cuộc sống làng hội, tài chính, chủ yếu trị, tư tưởng, văn hoá. Trong số đó, Người nhấn mạnh vấn đề hai nội dung căn bản là bao gồm trị và kinh tế tài chính.

Nội dung biện pháp mạng về chủ yếu trị: lật đổ quyền ách thống trị của kẻ thống trị bốn sản Nga, giành quyền lãnh đạo làng hội về giai cấp công nhân Nga, giải pđợi dân chúng lao rượu cồn ngoài vị thế nô lệ cùng biến bạn thống trị xã hội mới “tấn công đổ giai cấp tứ sản với kẻ thống trị phong kiến địa chủ, lập yêu cầu tổ chức chính quyền của rất nhiều bạn lao động”(6). Cách mạng về chủ yếu trị gồm vị trí đặc biệt quan trọng bậc nhất trong sự nghiệp cách mạng của giai cấp người công nhân, bởi vì nó là các đại lý và nền móng cho việc tiến hành những nội dung biện pháp mạng về kinh tế, tứ tưởng, văn hoá. Chính quyền là sự việc cơ bản của mọi cuộc giải pháp social, là dụng cụ thống trị xã hội, duy trì quyền lực của giai cấp giai cấp để cải tạo xóm hội cũ và kiến thiết xóm hội mới. Do vậy, nhằm xoá bỏ xóm hội bốn phiên bản nhà nghĩa cùng xuất bản buôn bản hội mới, thì kẻ thống trị công nhân thông qua chính đảng của chính bản thân mình chỉ huy quần chúng. # lao cồn làm cho cuộc cách mạng về bao gồm trị là màn giáo đầu của giải pháp social chủ nghĩa. Hồ Chí Minh đang khẳng định: “Không dứt tăng cường và củng chũm nền siêng chủ yếu vô sản. Sau khi sẽ giành được chính quyền thì trọng trách bậc nhất của kẻ thống trị người công nhân là đề xuất tăng tốc nền siêng bao gồm vô sản để chấm dứt phần lớn trọng trách lịch sử dân tộc của bí quyết mạng”(7).

Xem thêm: Cách Trồng Đu Đủ Cho Quả Ngon Ngọt Quanh Năm, Kỹ Thuật Trồng Đu Đủ

Nội dung phương pháp mạng về tởm tế: đó là văn bản có ý nghĩa sâu sắc đưa ra quyết định sự thắng lợi vững chắc và kiên cố của bí quyết mạng xã hội công ty nghĩa Tháng Mười Nga. Bởi vày, công ty nghĩa thôn hội mong muốn thắng lợi bắt buộc tạo nên năng suất lao đụng cao hơn nữa chủ nghĩa tứ phiên bản, ko dứt nâng cao cuộc sống vật dụng hóa học cùng ý thức cho quần chúng. # lao hễ. Cho phải, giai cấp người công nhân buộc phải triển khai ngôn từ giải pháp mạng về kinh tế tài chính nhằm mục tiêu mỗi bước xoá vứt chế độ sở hữu bốn nhân bốn bản chủ nghĩa về bốn liệu phân phối, cải cách và phát triển lực lượng cung ứng, thay đổi địa vị kinh tế tài chính - làng mạc hội của nhân dân lao rượu cồn. Chính bởi vì vậy, Người thừa nhận mạnh: “triệt để xoá vứt chính sách fan bóc tách lột tín đồ, thiết kế quan hệ giới tính tiếp tế xã hội công ty nghĩa, desgin nhà nghĩa làng mạc hội để phát triển công ty nghĩa cộng sản”(8).

Thứ đọng năm, về chân thành và ý nghĩa lịch sử vẻ vang của biện pháp social nhà nghĩa Tháng Mười Nga

Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 tất cả ý nghĩa sâu sắc lịch sử hào hùng về các khía cạnh, không chỉ là vén mốc thời đại, mở ra kỷ ngulặng new trong lịch sử hào hùng nước Nga và những dân tộc bản địa bị nô dịch, nhờ vào trên quả đât, cơ mà còn có ý nghĩa sâu sắc nhân vnạp năng lượng thâm thúy ở phần đang trở thành ngọn gàng cờ hiệu triệu của thời đại bắt đầu, thời đại chống chọi vì số đông mục tiêu cao cả: chủ quyền, hòa bình dân tộc, dân chủ cùng nhà nghĩa làng mạc hội. Đánh giá bán tổng quát về ý nghĩa lịch sử hào hùng của cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga, Chủ tịch HCM khẳng định: “Giống nhỏng khía cạnh ttránh chói lọi, Cách mạng Tháng Mười thắp sáng mọi năm châu, thức tỉnh hàng triệu sản phẩm triệu con người bị áp bức, bóc lột trên trái khu đất. Trong lịch sử dân tộc loại fan trước đó chưa từng tất cả cuộc bí quyết mạng nào tất cả chân thành và ý nghĩa khổng lồ to cùng chuyên sâu như thế”(9). Với chân thành và ý nghĩa đó, Người khẳng định: “Thắng lợi bậm bạp của Cách mạng Tháng Mười vẫn dạy dỗ mang đến ách thống trị công nhân, quần chúng. # lao hễ với những dân tộc bản địa bị áp bức bên trên toàn quả đât những bài học rất là trân quý, bảo đảm an toàn cho việc nghiệp giải pđợi triệt để của thống trị công nhân với của cả loài người”(10).

Không chỉ vào nội dung bài viết “Cách mạng Tháng Mười Nga đồ sộ lộ diện con phố giải pngóng cho các dân tộc” nhưng trong vô số bài nói, bài viết của Chủ tịch HCM, mọi sự kiện gồm ý nghĩa sâu sắc cùng phần nhiều thắng lợi của biện pháp mạng nước ta phần đông Chịu đựng tác động của Cách mạng xã hội nhà nghĩa Tháng Mười. Người chỉ rõ: “Kinch nghiệm bản thân của cả nước chứng minh rằng chính là nhờ Đảng của những tín đồ Bônsêvích cùng của cuộc Cách social chủ nghĩa Tháng Mười khổng lồ mà lại nghỉ ngơi đất nước hình chữ S đang bao gồm một đảng mácxít lêninnkhông nhiều cùng Cách mạng Tháng Tám của chúng tôi đang giành được chiến hạ lợi”(11). Theo kia, mười lăm năm sau ngày thành lập, Đảng đang chỉ đạo dân chúng ta giành được chính quyền, lập ra nước VN Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ngơi nghỉ Đông Nam Á, Hồ Chí Minh mang đến rằng: Đi theo tuyến phố Cách mạng Tháng Mười, dân chúng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản sẽ kiên quyết vùng lên chiến đấu kháng thực dân Pháp và bè lũ tay sai. Năm 1945 đã làm cho Cách mạng Tháng Tám tiến công đổ thực dân giải phóng giang sơn, tạo ra cơ quan ban ngành dân chúng. Sài Gòn khẳng định: Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám minh chứng sự đúng đắn của tuyến phố Cách social nhà nghĩa Tháng Mười lớn lao đang gạch ra.

Hồ Chí Minh quan trọng quan tâm Việc áp dụng trí tuệ sáng tạo phần đông bài học tay nghề của Cách mạng Tháng Mười vào thực tế cả nước. Những bài học kinh nghiệm kia không chỉ tất cả ý nghĩa trước đôi mắt mà lại còn có cực hiếm lý luận và thực tiễn lâu dài hơn. Người không chỉ căn dặn quần chúng ta ngoài ra tuyên cha với anh em quốc tế rằng: “Kinch nghiệm của Cách mạng Tháng Mười, gần như thành tựu của Liên Xô là ngôi sao chỉ đường cho công ty chúng tôi vào sự nghiệp kiến thiết một cuộc đời hạnh phúc cho quần chúng Việt Nam”(12).

Một ý kiến gồm ý nghĩa cách thức luận mang tính lãnh đạo lâu dài so với Đảng và quần chúng. # ta được Hồ Chí Minh chỉ ra rằng là: “Đi theo tuyến đường bởi vì Lênin vĩ đại đã vạch ra, tuyến phố của Cách mạng Tháng Mười, nhân dân nước ta đang giành được chiến thắng rất cao. Chính vì vậy mà ái tình đính thêm bó và lòng biết ơn của dân chúng nước ta so với Cách mạng Tháng Mười vinh hoa, so với Lênin to con và so với quần chúng Liên Xô là cực kỳ sâu sắc”(13).

Crúc thích

(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), TP HCM (1967), “Cách mạng Tháng Mười Nga lớn lao xuất hiện tuyến đường giải pngóng cho các dân tộc”, Hồ Chí Minh toàn tập, tập 15, Nhà xuất bạn dạng Chính trị giang sơn - Sự Thật, Hà Nội Thủ Đô, 2011, tr.387-388; tr.390; tr.387; tr.391; tr.391; tr.388; tr.391; tr.392; tr.387; 390; tr.397.

(11) HCM (1957), “Lời phát biểu tại Hội nghị đại biểu các Đảng Cộng sản với Công nhân các nước làng hội công ty nghĩa”, Sài Gòn toàn tập, tập 11, Nhà xuất bản Chính trị tổ quốc, thủ đô, 2011, tr.190;

(12) Sài Gòn (1957), “Bài tuyên bố tại khóa họp Tối cao Liên Xô nhân thời cơ đáng nhớ 40 năm Cách mạng Tháng Mười”, HCM toàn tập, tập 11, Nhà xuất bạn dạng Chính trị giang sơn, TP Hà Nội, 2011, tr.180.

(14) Đảng Cộng sản VN, Vnạp năng lượng kiện Đại hội đại biểu VN lần sản phẩm XI, Nhà xuất bản Chính trị giang sơn - Sự thật, TP Hà Nội, 2011, tr. 69.