Cách liệt kê trong tiếng anh

      7

​Các trường đoản cú nối vào giờ Anh được sử dụng vào văn nói cùng văn viết nhằm mục đích dẫn dắt tín đồ đọc, chuyển ý, đưa câu và trình bày những mối quan hệ thân những mệnh đề một giải pháp cụ thể, dễ hiểu hơn.


Vậy, nhằm có thể viết và nói tiếng Anh một cách ngắn gọn xúc tích hơn, hãy thứ cho doanh nghiệp đông đảo tự nối vào giờ Anh cơ bản duy nhất nhưng mà bất kể fan học tập nào cũng cần biết dưới đây nhé.

Bạn đang xem: Cách liệt kê trong tiếng anh


​lúc trường đoản cú gửi ý nối 2 mệnh đề tự do trong một câu, hoặc 2 câu với nhau, nó yêu cầu đứng giữa 1 trong những 3 cặp vết sau: chnóng - phẩy, phẩy - phẩy, chấm phẩy- phẩy.


​Dùng để liệt kê: trường hợp có 2 tín đồ, đồ dùng được liệt kê thì trước và không có vệt phẩy, tự 3 người/ trang bị trlàm việc lên: and gắn cùng với người/vật dụng được liệt kê sau cuối, rất có thể có hoặc không tồn tại lốt phẩy

VD: We discussed training, education and the budget.


​Thường Tiên phong câu, dùng làm giới thiệu thêm một điều gì ở kề bên mẫu đang nói sống trước

VD: Our new director can speak three languages.

In addition, he has six years of experience.

In addition to + N/Ving,....


​Đứng đầu hoặc giữa câu, thường xuyên đứng trước N; dùng để làm đề cùa đến chiếc gì đấy tương đương

VD: As well as the costs, we are concerned by the competition.

​We are interested in costs as well as the competition.


​Đứng sau tobe/ trước V/ giữa trợ cồn từ với V chính

Ít Khi Tiên phong câu (informal)

VD: We also spoke about kinh doanh.


​VD: We are concerned not only by the costs but also by the competition

Chú ý kết cấu đảo: Not only + trợ cồn tự + S+V+ but + S+ also + VVD: Not only did she forget my birthday but she also didn’t even apologise for forgetting it.


​Đứng đầu, giữa hoặc cuối câu; luôn luôn nằm giữa 3 cặp dấu

VD: Community colleges offer preparation for many occupations; furthermore, they prepare students to lớn transfer to lớn a four-year college or university.


​Đứng đầu câu, thân hoặc cuối câu, nằm giữa 3 cặp dấu

VD: Marketing plans give sầu us an idea of the potential market.

Moreover, they tell us about the competition.”


​Đứng đầu câu, giữa câu, theo sau là N

​Apart from + N

VD: Apart from Rover, we are the largest sports car manufacturer.


​Thường đứng đầu câu, thân câu, theo sau là NBesides + N

VD: Besides Rover, we are the largest sports oto manufacturer.

I didn"t eat anything at the restaurant because I wasn"t hungry - and besides, I don"t like Italian food.


​Đứng đầu câu, giữa câu, theo sau là dấu phẩy

VD: There are many interesting places to visit in the đô thị.

For example, the botanical garden has numerous displays of plants from all over the world.


​Đứng thân câu, dùng để liệt kê toàn bộ số đông ví dụ/ ngôi trường vừa lòng rất có thể có, thường xuyên là tên gọi tín đồ, vật

VD: A few of the students – namely Brian, Thomas, và Jaông chồng – failed the course.


​Đứng giữa câu, dùng làm liệt kê 1 hoặc 1 vài ví dụ chđọng chưa hẳn toàn bộ

VD: A few of the students, such as Brian, failed the course.


​Đứng đầu câu, giữa hoặc cuối câu

VD: You don"t like your job. In this case why don"t you leave?

The various facts in this case just don"t add up.

We cannot assume anything in this case.


​Đứng thân câu, dùng Khi bắt đầu liệt kê

VD: He loves racket sports – you know, like tennis, badminton, squash, that kind of thing.


​Đứng giữa câu, hiếm khi mở đầu câu (informal); nếu còn muốn đi đầu câu, ta nên cần sử dụng However

VD: He works hard but he doesn’t earn much.


​Đứng đầu, thân, cuối câu

VD: He works hard. However, he doesn’t earn much.

He works hard. He doesn’t earn much, however.

He works hard; however, he doesn’t earn much.

Xem thêm: Lời Bài Hát Em Của Ngày Hôm Qua ), Server Error


​Đứng đầu, thân câu

VD: Although it was cold, she went out in shorts.

​She went out in shorts although it was cold.


​Đứng đầu, giữa câu

Despite / In spite of + N/Ving,....

Despite the fact that/ in spite of the fact that + clause,...VD: The company took on extra employees despite its doing badly.

Despite the fact that the company was doing badly, they took on extra employees


​Đứng đầu, cuối, thân câu, trọng thể rộng However

VD: The company is doing well. Nonetheless, they aren’t going lớn exp& this year.


​Đứng thân hoặc đầu câu

VD: While my sister has blue eyes, mine are brown.

I have sầu brown eyes while my sister has xanh ones.


​Đứng đầu hoặc giữa câu, trước N hoặc giới từ; 2 người/ đồ dùng được so sánh phải mang ý nghĩa tương đồng

VD: Unlike in the UK, the USA has cheap petrol.

Unlike me, she has brown eyes.


​cũng có thể đứng ở đầu, thân với cuối câu

VD: Mary didn’t study. Therefore, she failed the thử nghiệm.

Mary didn’t study. She, therefore, failed the thử nghiệm.

Mary didn’t study. She failed the demo, therefore.


​Chủ yếu đứng sống đầu, thân câu

VD: We have sầu invested too much money in this project. Consequently, we are in financial difficulties.

His wife left hyên, as a result, he became very depressed.


​Thường đứng chính giữa hoặc đầu câu, 2 từ bỏ này có 1 chút ít không giống nhau vào cách dùng:

- Hence: hay sử dụng chỉ tương lai

- Thus: hay được sử dụng chỉ quá khứ

VD: Both sides played well, thus no winner was declared.

The situation is getting more và more complicated. Hence, we will have to proceed with caution.


​Đứng trọng tâm câu, nối 2 mệnh đề

Tuy nhiên 2 từ này có 1 chút khác nhau trong cách dùng:

- Then: thường dùng để làm chỉ công ty ngữ khác không hẳn tín đồ nói

- So: có thể dùng làm chỉ fan nói hoặc fan khác

VD: The last bus has gone, so/ then we will have sầu to lớn walk.’ (công ty ngữ khác nhau)

The last bus has gone, so we will have sầu lớn walk.


​Đứng sống đầu hoặc thân câu

- Due to/Owing to/Because of + N/Ving

VD: Due to the rise in oil prices, the inflation rate rose by 1.25%

​We are unable lớn supply all items within 2 weeks owing to the dem&.

​- Due lớn the fact that / Owing to lớn the fact that + Clause

VD: I believe that many of the difficulties are due to the fact that this regime is isolated.


​Because/Since/As + clause 1, clause 2Clause 1 + because/since/as + Clause 2

VD: We believe sầu in incentive schemes, because we want our employees to be more productive.


​Đứng đầu câu, trước lốt phẩy

VD: In short, the style concerns not what a writer says but how he says.

To conclude, the style concerns not what a writer says but how he says.


​Trên đấy là tổng hòa hợp các trường đoản cú nối trong giờ Anh cơ bản độc nhất nhưng bạn phải nắm rõ nhằm rất có thể tiếp xúc cũng như viết luận giỏi.


*

KHOÁ HỌC TIẾNG ANH ONLINE

CHINH PHỤC 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH

Khám phá tuyệt kỹ xuất sắc tiếng Anh của người bận rộn.

Xem thêm: Chuyên Gia Nói Gì Về 'Vật Thể Lạ' Rơi Ở Yên Bái Và Tuyên Quang?

XEM NGAY >>
*
*
*
*
*
*

Tất cả nội dung trên trang web đã được đảm bảo bạn dạng quyền vì DMCA. Vui lòng không copy hoặc chỉnh sửa ngẫu nhiên văn bản như thế nào, bao gồm cả video với hình hình họa.


Chuyên mục: Mẹo vặt hàng ngày