Cách lập bảng thống kê số lượng trong excel

      45

Sau khi nhập dữ liệu vào bảng Excel, các bạn sẽ cần thống kê lại lại hầu như giá trị cần thiết mà phiên bản thân ao ước muốn. Cũng chính vì vậy, khi thao tác trên các trang tính bạn phải dùng đến các hàm nhằm hỗ trợ. Hãy cùng Điện vật dụng XANH tổng hợp những hàm những thống kê trong Excel cơ bản, thường áp dụng nhất để giúp ích cho công việc nhé!


Ví dụ trong bài được tiến hành trên máy tính hệ quản lý Windows phiên phiên bản Excel 2019, bạn có thể áp dụng tựa như trên các phiên phiên bản Excel không giống như: 2007, 2010, 2013, 2016, 2017 và Microsoft Excel 365.

Bạn đang xem: Cách lập bảng thống kê số lượng trong excel


Công thức của hàm COUNT: 

=COUNT(value1, value2, ...)

Trong đó: 

Value1: Là tham chiếu ô hoặc hàng ô gồm chứa giá trị số mà bạn có nhu cầu đếm.Value2: Là tham chiếu ô hoặc dãy ô bổ sung cập nhật có chứa giá trị số mà bạn có nhu cầu đếm.

Ví dụ: Đếm số lượng học viên được nhận học bổng vào bảng dữ liệu.

Nhập công thức: =COUNT(G2:G12) và dìm Enter. Ta được công dụng là 4, tức là trong bảng dữ liệu bên dưới có 4 bạn học sinh được nhấn học bổng.

2 Hàm COUNTA

Hàm COUNTA là hàm đếm số lượng ô ko trống trong dãy ô được lao lý trước. 


Công thức của hàm COUNTA: 

=COUNTA(value1, value2, ...)

Trong đó: 

Value1: Là tham chiếu ô hoặc hàng ô tất cả chứa cực hiếm mà bạn muốn đếm.Value2: Là tham chiếu ô hoặc hàng ô bổ sung cập nhật có cất giá trị mà bạn muốn đếm.

Ví dụ: Đếm số lượng học sinh xếp loại Đạt vào bảng dữ liệu bên dưới.

Nhập công thức: =COUNTA(F2:F12) và thừa nhận Enter. Ta được công dụng là 7, tức là trong bảng tài liệu có 7 bạn học viên được xếp một số loại Đạt.

3 Hàm COUNTIF

Hàm COUNTIF là hàm đếm con số ô đáp ứng nhu cầu theo đk cho trước. 


Công thức của hàm COUNTIF: 

=COUNTIF(range,criteria)

Trong đó: 

range: Vùng tài liệu có cất giá trị mà bạn muốn thống kê.criteria: Điều kiện để lọc đếm công dụng trong vùng dữ liệu.

Ví dụ: Đếm số lượng học viên có điểm trung bình từ 8 trở lên.

Nhập công thức: =COUNTIF(E2:E12,">=8") với nhấn Enter. Ta được tác dụng là 4, nghĩa là trong bảng dữ liệu bên dưới có 4 bạn học sinh đạt điểm vừa đủ từ 8 trở lên.

4 Hàm COUNTIFS

Hàm COUNTIFS là hàm đếm số lượng ô thỏa mãn nhu cầu theo nhiều đk cho trước. 


Công thức của hàm COUNTIFS: 

=COUNTIFS(criteria_range1, criteria1, criteria_range2, criteria2,…)

Trong đó: 

Criteria_range1: Vùng dữ liệu có đựng giá trị mà bạn có nhu cầu thống kê.Criteria1: Điều kiện để lọc đếm công dụng trong criteria_range1.Criteria_range2, criteria2,…: Vùng dữ liệu và điều kiện bổ sung.

Ví dụ: Đếm số lượng học sinh có điểm toán là 10 với điểm trung bình từ 8 trở lên.

Nhập công thức: =COUNTIFS(B2:B12,"=10",E2:E12,">=8") với nhấn Enter. Ta được hiệu quả là 2, tức thị trong bảng tài liệu bên dưới, bao gồm 2 bạn học sinh đạt điểm toán là 10 và điểm mức độ vừa phải từ 8 trở lên.

5 Hàm COUNTBLANK

Hàm COUNTBLANK là hàm đếm số lượng ô trống trong một vùng dữ liệu. 


Công thức của hàm COUNTBLANK: =COUNTBLANK(Range).

Trong đó: 

Range: Là vùng dữ liệu mà bạn muốn đếm ô trống.

Ví dụ: Đếm số lượng ô trống vào cột XẾP LOẠI.

Nhập công thức: =COUNTBLANK(F2:F12) và dìm Enter. Ta được tác dụng là 4, tức là trong cột xếp loại mặt dưới, gồm 4 ô trống.

6 Hàm SUMIF

Hàm SUMIF là hàm tính tổng mức vốn theo đk cho trước. 


Công thức của hàm SUMIF: 

=SUMIF(range, criteria, sum_range)

Trong đó: 

Range: Là vùng dữ liệu mà bạn muốn xét điều kiện.Criteria: Điều kiện nhằm xét các ô cần tính tổng.Sum_range: Tính tổng vùng dữ liệu có dữ liệu phù hợp với điều kiện.

Ví dụ: Tính tổng vốn học bổng giành cho học sinh bao gồm điểm toán là 10.

Nhập công thức: =SUMIF(B2:B12,"=10",G2:G12) và thừa nhận Enter. Ta được công dụng là 4.000.000, nghĩa là tổng vốn học bổng buộc phải trao cho học sinh có điểm toán là 10 là 4.000.000.

7 Hàm SUMIFS

Hàm SUMIFS là hàm tính tổng giá bán trị theo nhiều điều kiện cho trước. 


Công thức của hàm SUMIFS: 

=SUMIFS(sum_range, criteria_range1, criteria1, criteria_range2, criteria2,...)

Trong đó: 

Sum_range: Là vùng dữ liệu mà bạn muốn tính tổng.Criteria_range1: Là vùng tài liệu mà bạn muốn xét điều kiện.

Xem thêm: Làm Thế Nào Để Biết Mình Thực Sự Muốn Gì Thì Bài Viết Này Chính Là Dành Cho Bạn

Criteria1: Điều kiện để xét những ô vào criteria_range1.Criteria_range2, criteria2,...: Là vùng tài liệu và điều kiện bổ sung để xác minh giá trị cần tính tổng.

Ví dụ: Tính tổng giá trị học bổng giành cho học sinh có điểm của 3 môn toán, lý, hóa từ 8 trở lên.

Nhập công thức: =SUMIFS(G2:G12,B2:B12,">=8",C2:C12,">=8",D2:D12,">=8") và dìm Enter. Ta được hiệu quả là 5.000.000.

8 Hàm RANK

Hàm RANK là hàm xếp thứ hạng một quý hiếm trong vùng tài liệu hay danh sách.


Công thức của hàm RANK: 

=RANK(number,ref, order)

Trong đó: 

Number: Là giá trị mà bạn muốn xếp hạng.Ref: Là vùng dữ liệu có chứa giá trị mà bạn muốn biết giao diện của quý giá đó.Order: Là kiểu thu xếp tăng dần hoặc bớt dần. Trường hòa hợp order=0 (mặc định nếu bỏ qua) thì quý hiếm so với vùng dữ liệu sẽ tiến hành sắp xếp theo lắp thêm tự bớt dần. Ngược lại nếu khác 0 thì sắp xếp tăng dần.

Ví dụ: xếp hạng điểm 8 vào cột điểm trung bình.

Nhập công thức: =RANK(E12,E2:E12) cùng nhấn Enter. Ta được công dụng là 4.

9 Hàm AVERAGE

Hàm AVERAGE là hàm tính cực hiếm trung bình vào một vùng tài liệu cho trước.


Công thức của hàm AVERAGE: 

=AVERAGE(number1;number2;…numbern)

Trong đó: 

number1: Là giá bán trị thứ nhất để tính trung bình.number2: Là giá bán trị thứ hai để tính trung bình.numbern: Là giá bán trị sau cùng để tính trung bình.

Ví dụ: Tính điểm trung bình cột điểm lý.

Nhập công thức: =AVERAGE(C2:C12) và nhấn Enter. Ta được công dụng là 6.55.

10 Hàm COLUMN

Hàm COLUMN là hàm xác xác định trí cột của ô hoặc cột trước tiên trong hàng ô vẫn tham chiếu.


Công thức của hàm COLUMN: =COLUMN(reference)

Trong đó: 

Reference: Là ô hoặc hàng ô mà bạn muốn xác xác định trí cột.

Ví dụ: Xác xác định trí cột của ô E1.

Nhập công thức: =COLUMN(E1) và nhấn Enter. Ta được tác dụng là 5.

11 Hàm ROW

Hàm ROW là hàm xác xác định trí sản phẩm của ô hoặc bậc nhất tiên trong dãy ô đã tham chiếu.


Công thức của hàm ROW: =ROW(reference)

Trong đó: 

Reference: Là ô hoặc hàng ô mà bạn có nhu cầu xác xác định trí hàng.

Ví dụ: Xác xác định trí số 1 tiên của dãy ô A1:G12.

Nhập công thức: =ROW(A1:G12) cùng nhấn Enter. Ta được kết quả là 1.

12 Hàm ROWS

Hàm ROWS là hàm tính tổng số mặt hàng trong một mảng dữ liệu.


Công thức của hàm ROWS: =ROWS(array)

Trong đó: 

Array: Là ô hoặc dãy ô mà bạn có nhu cầu xác định tổng thể hàng.

Ví dụ: khẳng định tổng số mặt hàng của hàng ô A1:G12.

Nhập công thức: =ROWS(A1:G12) với nhấn Enter. Ta được kết quả là 12.


Trên đây là nội dung bài viết hướng dẫn bạn cách sử dụng những hàm thống kê cơ bản trong Excel để thống kê kết quả cần tính toán. Chúc các bạn thực hiện thành công! nếu có thắc mắc hãy giữ lại trong phần comment nhé!


Từ khóa: hàm thống kê lại cơ phiên bản trong excel, hàm thống kê trong excel, các hàm cơ bạn dạng excel, hàm thống kê, excel

Tổng đài hỗ trợ(Miễn tổn phí gọi)

Gọi mua: 1800.1061 (7:30 - 22:00)

Kỹ thuật: 1800.1764 (7:30 - 22:00)

Khiếu nại: 1800.1063 (8:00 - 21:30)

Bảo hành: 1800.1065 (8:00 - 21:00)


*