Cách ghi sổ chủ nhiệm theo thông tư 30

      50
Thông tứ 30/2016/TT-BCA cách thức về tiêu chuẩn chỉnh Giáo viên nhà nhiệm, kiểm tra, bồi dưỡng, tía trí, trang bị, điều kiện thao tác làm việc và nhiệm vụ, quyền lợi của Giáo viên công ty nhiệm ở những trường giáo dưỡng.

Bạn đang xem: Cách ghi sổ chủ nhiệm theo thông tư 30

 

1. Tiêu chuẩn chỉnh giáo viên công ty nhiệm ở những trường giáo dưỡng


+ giỏi nghiệp trung cấp trở lên thuộc một trong những các viễn cảnh sát, bình an hoặc các ngành khác. Nếu tốt nghiệp trường kế bên Công an quần chúng. # thì bắt buộc qua lớp huấn luyện nghiệp vụ bình an hoặc cảnh sát.
+ tất cả phẩm chất chủ yếu trị tốt, nắm rõ đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật trong phòng nước, đọc biết trình độ nghiệp vụ.
Theo pháp luật của Thông tứ 30/TT-BCA, chu trình 02 năm/lần, giáo viên nhà nhiệm phải tham gia kiểm tra, bồi dưỡng kỹ năng và kiến thức về pháp luật, trọng tâm lý, giáo dục đào tạo công dân và nghiệp vụ Công an vì chưng Hiệu trưởng tổ chức.
- phân tích hồ sơ, tìm hiểu lý kế hoạch của học sinh, lập hồ sơ tóm tắt, update thông tin và làm chủ hồ sơ từng học tập sinh. Mỗi tháng, support ít tốt nhất 1/3 số học viên mình phụ trách.
- kiến thiết kế hoạch giáo dục đào tạo của tổ, team học sinh, từng học tập sinh tương xứng với hành động vi phạm, nhân thân và tình tiết tư tưởng của học tập sinh.
- Tham gia xuất bản kế hoạch và tổ chức lao động, học tập nghề cho học sinh. Đề xuất định lượng, mức ăn uống thêm cân xứng khi học viên tham gia lao động; khuyến cáo khen thưởng học sinh có các kết quả trong lao động, học tập.
- nhà động, phối hợp với các đội nghiệp vụ khuyến cáo hoặc tham gia những cuộc họp xét, đề xuất thưởng phép, bớt thời hạn, trợ thì đình chỉ, miễn chấp hành phần còn lại của quyết định áp dụng đưa vào trường giáo dưỡng mang đến học sinh.
- Thông tư số 30 năm năm 2016 hướng dẫn giáo viên nhà nhiệm được bố trí phòng có tác dụng việc, chống ngủ sát phòng của tổ, đội học viên mình phụ trách; được đồ vật sổ, tài liệu, bàn ghế, tủ đựng sổ công tác và những phương nhân tiện khác;
- ngôi trường hợp học viên lao rượu cồn trong nhà xưởng thì phòng làm việc của giáo viên nhà nhiệm ít nhất 06 m2 tại khoanh vùng nhà xưởng. Còn so với lao cồn nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản hoặc những quá trình ngoài trời thì giáo viên nhà nhiệm được sử dụng tối thiểu 20 m2 nhà làm việc để ngơi nghỉ tổ, đội học sinh, giáo dục học sinh, bảo vệ dụng cụ, thành phầm lao hễ của học sinh và những tài sản khác.
MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BỘ CÔNG AN -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 30/2016/TT-BCA

Hà Nội, ngày 11 mon 7 năm 2016

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CÔNG TÁC CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM Ở TRƯỜNG GIÁO DƯỠNG

Căn cứ công cụ Xử lý vi phạmhành thiết yếu năm 2012;

Căn cứ Nghị định số02/2014/NĐ-CP ngày 10 mon 01 năm 2014 quy định chế độ áp dụng, thực hành biệnpháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục đào tạo bắt buộc;

Căn cứ Nghị định số106/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm năm trước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của cục Công an;

Theo ý kiến đề xuất của Tổng cụctrưởng Tổng cục công an thi hành án hình sự và cung cấp tư pháp;

Bộ trưởng bộ Công an banhành Thông tư quy định công tác làm việc của Giáo viên công ty nhiệm sinh hoạt trường giáo dưỡng.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạmvi Điều chỉnh

Thông bốn này khí cụ về tiêuchuẩn Giáo viên nhà nhiệm, kiểm tra, bồi dưỡng, bố trí, trang bị, Điều khiếu nại làmviệc cùng nhiệm vụ, quyền lợi trong quản lí lý, giáo dục học viên trường giáo dưỡngcủa Giáo viên công ty nhiệm ở các trường giáo chăm sóc (sau phía trên viết gọn gàng là Giáo viênchủ nhiệm).

Điều 2. Đốitượng áp dụng

Thông bốn này vận dụng đối với:

1. Cơ quan cai quản trường giáodưỡng.

2. Trường giáo dưỡng.

3. Giáo viên nhà nhiệm.

4. Học viên trường giáo dưỡng(sau phía trên viết gọn là học sinh).

5. Cơ quan, tổ chức, cá thể cóliên quan liêu đến công tác của Giáo viên công ty nhiệm.

Điều 3.Hành vi bị nghiêm cấm

1. Những vấn đề cán bộ, chiến sĩCông an quần chúng. # không được làm.

2. Vay, mượn, xin, mua, bán,trao đổi hoặc nhấn tiền, tiến thưởng biếu của học sinh và thân nhân của mình dưới bất kỳhình thức nào.

3. Từ bỏ ý tiếp xúc, quan hệ tình dục vớithân nhân của học sinh nhằm mục tiêu cá nhân. Trường vừa lòng tiếp xúc cùng với thân nhânhọc sinh để phối kết hợp quản lý, giáo dục học sinh thì yêu cầu được sự gật đầu đồng ý của Hiệutrưởng ngôi trường giáo dưỡng và yêu cầu tiếp xúc tận nhà thăm gặp.

4. Cho học sinh sử dụng các phươngtiện thông tin liên lạc trái quy định, cho học sinh tàng trữ, sử dụng dụng cụ cấm.

5. Bao gồm lời nói, hành động xâm phạmthân thể, mức độ khỏe, tính mạng, xúc phạm danh dự, rành mạch đối xử, tiến công đập,trù dập học sinh; ngày tiết lộ bí mật đời tư của học viên không đúng quy định.

6. Làm sai lệch hồ sơ, tài liệuliên quan đến học sinh; sử dụng học viên để triển khai Mục đích cá nhân.

Điều 4.Tiêu chuẩn chỉnh Giáo viên chủ nhiệm

1. Phải là người dân có phẩm chấtchính trị tốt, nắm rõ đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật trong phòng nước,hiểu biết chuyên môn nghiệp vụ.

2. Giỏi nghiệp trung cấp trở lênthuộc 1 trong những các trường cảnh sát, an toàn hoặc những ngành khác. Trường hòa hợp tốtnghiệp các trường ko kể Công an quần chúng. # thì đề xuất qua lớp đào tạo và giảng dạy nghiệp vụ anninh hoặc cảnh sát.

Điều 5. Kiểmtra, tu dưỡng Giáo viên nhà nhiệm

Định kỳ 2 năm một lần, Giáoviên chủ nhiệm phải tham gia kiểm tra, bồi dưỡng kỹ năng và kiến thức về pháp luật, chổ chính giữa lý,giáo dục công dân và nghiệp vụ Công an vị Hiệu trưởng tổ chức. Chương trình kiểmtra, bồi dưỡng tiến hành theo luật pháp Tổng cục công an thi hành án hình sự vàhỗ trợ tứ pháp.

Điều 6. Bốtrí Giáo viên công ty nhiệm

1. Từng trường giáo chăm sóc được tổchức một Đội Giáo viên công ty nhiệm do Đội trưởng phụ trách; trường đúng theo trườnggiáo dưỡng có khá nhiều phân hiệu thì mỗi phân hiệu ra đời một Tổ giáo viên chủnhiệm vì một Phó Đội trưởng phụ trách.

2. địa thế căn cứ vào tiêu chuẩn quy địnhtại Điều 4 Thông bốn này với yêu cầu công tác làm việc quản lý, giáo dục học sinh, Hiệutrưởng trường giáo chăm sóc (sau phía trên viết gọn là Hiệu trưởng) quyết định, tía trícán cỗ làm giáo viên nhà nhiệm đến phù hợp, theo phía ổn định, chăm sâu.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Mục 1. NHIỆMVỤ, QUYỀN HẠN GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM Ở CÁC TRƯỜNG GIÁO DƯỠNG

Điều 7. Quảnlý học tập sinh

1. Phân tích hồ sơ, search hiểulý lịch của học sinh để biết họ cùng tên khai sinh, túng danh, tuổi, quê quán, nơithường trú, thành viên gia đình, người rất gần gũi của học sinh; lập làm hồ sơ tóm tắtcủa từng học tập sinh, liên tiếp bổ sung, update thông tin, tài liệu liên quanđến quy trình chấp hành ra quyết định của học sinh và tiến hành việc thống trị hồ sơtheo quy định.

2. Phía dẫn học viên những Điềucần biết khi vào ngôi trường giáo dưỡng.

3. Thường xuyên xuyên gặp mặt gỡ, tiếpxúc với học sinh, chũm bắt cốt truyện tư tưởng, tâm lý, thái độ, lý do viphạm pháp luật của học tập sinh. Mỗi tháng cần giáo dục, hỗ trợ tư vấn cho ít nhất 1/3 sốhọc sinh vào tổ, team mình phụ trách.

4. Phối hợp với Cảnh cạnh bên bảo vệvà các đội nghiệp vụ xây dựng, tổ chức thực hiện các giải pháp phòng, kháng tìnhhuống tự dưng xuất, bạo loạn, tiêu hủy trường giáo dưỡng, gây tổn sợ sức khỏe,tính mạng, danh dự của cán bộ, học sinh trường giáo dưỡng; phòng, kháng họcsinh ngôi trường giáo dưỡng trốn hoặc tất cả hành vi vi phạm nội quy ngôi trường giáo dưỡng;ngăn chặn đối tượng từ phía bên ngoài tấn công, quấy rồi tại ngôi trường giáo dưỡng; bảo vệtrường giáo dưỡng bình an trong những tình huống.

5. Phối phù hợp với các đội nghiệpvụ bố trí chỗ nằm cho học viên và liên tục kiểm tra, phía dẫn học sinh thựchiện.

6. Sản xuất kế hoạch và phối hợpvới Đội Giáo vụ, hồ sơ cho học sinh viết bản tự thuật về những bài toán mình biếtliên quan cho các đối tượng người dùng vi bất hợp pháp luật hiện đang ở quanh đó trường giáo dưỡngmà không bị vạc hiện, xử trí hoặc học viên vi phạm nội quy ngôi trường giáo dưỡng.

Điều 8.Giáo dục học sinh

1. Thi công kế hoạch giáo dục và đào tạo đốivới tổ, team học sinh, từng học tập sinh tương xứng với tính chất, cường độ của hành vivi bất hợp pháp luật, sệt Điểm nhân thân và diễn biến tư tưởng của học sinh.

2. Hướng dẫn học viên đăng kýthi đua; tổ chức thực hiện các phong trào thi đua.

Xem thêm: Cách Tính Số Khối - Số Hiệu Nguyên Tử Là Gì

3. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốchọc sinh chấp hành nghiêm nội quy, qui định của ngôi trường giáo dưỡng; triển khai nếpsống văn hóa, dọn dẹp và sắp xếp cá nhân, phòng ở, chống ngủ, khu vực sinh hoạt chung, giữ lại gìnan ninh, cô đơn tự trường giáo dưỡng.

4. Hàng tuần, chạm mặt gỡ họcsinh ít nhất 02 lần trở lên (trừ ngôi trường hợp bỗng dưng xuất) để nỗ lực bắt diễn biến tâmlý, kịp thời đụng viên, tư vấn, giáo dục và đào tạo để học viên yên trung tâm chấp hành quyết định;quan trung ương thăm hỏi, âu yếm học sinh tí hon đau hoặc có thực trạng đặc biệt.

5. Chủ động nghiên cứu, phía dẫn,giải say đắm cho học sinh các quy định tương quan đến học viên trường giáo dưỡng;phối vừa lòng tuyên truyền thời sự, chủ yếu sách, pháp luật, giáo dục phẩm hóa học đạo đức,nhân cách, lịch sử hào hùng truyền thống bí quyết mạng, lòng yêu thương nước, tự hào dân tộc, bảnlĩnh, ý chí của người việt nam cho học tập sinh. Kết hợp tổ chức các hoạt động tưvấn, học nghề, chuyển động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, chơi nhởi giảitrí, đọc sách, báo, nghe đài, xem truyền hình.

6. Phối hợp với cán bộ tất cả tráchnhiệm tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát chính sách ăn, mặc, ở, sinh hoạt, học tập tập,chăm sóc y tế mang lại học sinh.

7. Định kỳ tuần, tháng, quý,năm hoặc khi tất cả yêu cầu, tổ chức triển khai sinh hoạt tổ, đội học sinh do mình phụ trách đểkiểm Điểm, tấn công giá kết quả rèn luyện, học tập, lao đụng của bè cánh và từng họcsinh; tổ chức triển khai họp bình xét, xếp một số loại chấp hành quyết định, đề xuất thưởng phép,giảm thời hạn chấp hành ra quyết định cho học sinh; đồng thời, dự kiến planer quảnlý, giáo dục thời gian tiếp theo.

8. Phía dẫn học sinh thực hiệnquyền năng khiếu nại, tố cáo; tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo của học sinh để báocáo cấp có thẩm quyền theo phương tiện của quy định Khiếu nại, qui định Tố cáo.

Điều 9. Tổchức lao hễ học nghề, hướng nghiệp mang đến học sinh

1. Tham gia chế tạo kế hoạchvà tổ chức triển khai cho học sinh lao động, học nghề cân xứng với độ tuổi, sức khỏe.

2. Tuyên truyền, giáo dục và đào tạo họcsinh nâng cấp ý thức chấp hành những quy định về an toàn, dọn dẹp lao động, bảo vệmôi trường, các quy định khác gồm liên quan; hướng dẫn, kiểm tra vấn đề sử dụng, bảoquản đồ dùng vật, tứ trang, phương tiện, dụng cụ bảo hộ lao hễ của học sinh.

3. Đề xuất định lượng, mức ănthêm tương xứng cho học sinh khi thâm nhập lao cồn theo quy định; lời khuyên khen thưởnghọc sinh tất cả thành tích trong học tập tập, lao đụng hoặc có sáng kiến cải tiến kỹthuật.

4. Cai quản lý, áp dụng có hiệu quảcác nhiều loại tài sản, trang thiết bị, phương tiện được giao và công dụng lao độngtheo quy định.

5. Chủ động, phối phù hợp với cán bộcó trách nhiệm triển khai việc hướng nghiệp, dạy nghề cho học sinh; tổ chức tănggia cấp dưỡng để nâng cấp đời sinh sống cho học viên khi được Hiệu trưởng trườnggiáo chăm sóc đồng ý.

Điều 10.Quyền hạn của giáo viên nhà nhiệm

1. Giáo viên chủ nhiệm trongkhi làm trách nhiệm được áp dụng những biện pháp trình độ chuyên môn theo pháp luật của phápluật và của cục Công an nhằm quản lý, giáo dục và đào tạo học sinh.

3. Nhà động, phối phù hợp với các độinghiệp vụ khuyến nghị hoặc tham gia những cuộc họp xét, đề nghị thưởng phép, sút thờihạn, trợ thời đình chỉ, miễn chấp hành phần thời hạn còn lại của ra quyết định áp dụngbiện pháp cách xử trí hành thiết yếu đưa vào ngôi trường giáo chăm sóc cho học sinh thuộc tổ, độihọc sinh.

4. Định kỳ 01 năm một lượt tổ chứcĐại hội học tập sinh, lựa chọn, reviews học sinh trực thuộc tổ, đội vì mình phụ tráchđể thai vào Ban tự quản học tập sinh; khuyến cáo bãi miễn member Ban tự quản lí thuộctổ, đội học sinh khi học sinh đó vi phạm Nội quy ngôi trường giáo dưỡng, không đủ khảnăng hoàn thành nhiệm vụ hoặc bởi lý do chính đại quang minh khác cùng làm report đề xuất ĐộiGiáo vụ, hồ sơ trình Hiệu trưởng ra quyết định công nhấn Ban tự quản theo địnhkỳ 01 năm 01 lần hoặc trong trường hợp buộc phải thiết.

5. Phối hợp với các nhóm nghiệpvụ ý kiến đề nghị khen thưởng, kỷ luật so với học sinh do mình phụ trách.

Điều 11.Thực hiện tại quản lý, giáo dục học sinh trường giáo dưỡng

1. Trước khi đưa học viên đilao động, tiếp thu kiến thức mười lăm phút, Giáo viên công ty nhiệm buộc phải nắm tình hình, kiểmtra lẻ tẻ tự nội vụ và phối phù hợp với cán cỗ y tế giải quyết và xử lý cho học viên ốm, đaunghỉ lao động, học tập.

2. Khi tổ chức cho học tập sinhtham gia học văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, đi lao rượu cồn hoặc thực hiệncác vận động khác, Giáo viên chủ nhiệm cần ký nhấn vào sổ giao thừa nhận học sinhcủa cán bộ trực ban, cảnh sát bảo vệ, hết giờ thao tác làm việc phải trực tiếp đưa họcsinh về khu thống trị và chuyển nhượng bàn giao cho cán cỗ trực ban, Cảnh sát đảm bảo và ký vàosổ giao dìm học sinh. Việc đưa học viên ra ngoài khu thống trị ngoài giờ hànhchính buộc phải có ý kiến bằng văn bản của Hiệu trưởng.

3. Trong thời gian tổ chức chohọc sinh lao động, học tập, vận động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao,Giáo viên công ty nhiệm không được từ bỏ ý rời khỏi vị trí. Khi bao gồm yêu cầu của Hiệutrưởng hoặc gồm lý do đường đường chính chính cần cần rời khỏi vị trí, Giáo viên công ty nhiệmphải bàn bạc với cảnh sát bảo vệ, giả dụ Cảnh sát đảm bảo an toàn không đủ năng lực quảnlý, giám sát học sinh thì phải báo cáo Đội trưởng Đội Giáo viên chủ nhiệm bốtrí cán bộ thay thế, trường hợp không sắp xếp được cán bộ sửa chữa thay thế thì bắt buộc đưa tổ, độihọc sinh về khu vực quản lý.

4. Ngôi trường hợp học sinh vi phạmNội quy trường giáo dưỡng, Giáo viên chủ nhiệm lập biên bản, báo cho chỉ huy ĐộiGiáo viên nhà nhiệm để báo cáo Hiệu trưởng; đồng thời, phối phù hợp với các độinghiệp vụ thu duy trì tang vật, phương tiện được thực hiện để tiến hành hành vi vi phạm,ghi lời tường trình, tự thuật của người phạm luật và những người có tương quan vàđề xuất hiệ tượng xử lý theo quy định.

5. Ngày nghỉ, ngày lễ, đầu năm mới vàngoài tiếng hành chính, nếu được cắt cử thì Giáo viên nhà nhiệm bắt buộc trực đểquản lý, duy trì các hoạt động vui chơi của học sinh cùng được nghỉ bù theo quy định.

6. Nhị tháng trước khi tham gia học sinhhết thời hạn chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, Giáo viên chủ nhiệmphải phối hợp với cán bộ giáo vụ, hồ nước sơ khuyến cáo Hiệu trưởng tổ chức triển khai cho họcsinh kia học lịch trình giáo dục giành cho học sinh sắp ra trường, thông báocho Công an cấp cho huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi học sinh về cư trú; lờ lững nhấtlà mười lăm ngày trước khi hết thời hạn chấp hành giải pháp đưa vào ngôi trường giáodưỡng, phải thông tin cho tandtc nhân dân cung cấp huyện khu vực đã ra quyết định, Ủyban nhân dân cung cấp xã nơi đã lập hồ sơ, gia đình hoặc bạn giám hộ của học tập sinhbiết ngày học viên ra trường.

7. Đến ngày học sinh ra trường,Giáo viên công ty nhiệm đề nghị đánh giá, nhấn xét quy trình chấp hành quyết định, phốihợp với Đội Giáo vụ, hồ sơ và các đội nghiệp vụ có tương quan trả lại giấy tờ, đồvật, tiền, tài sản khác mà học sinh gửi lưu ký; cấp cung ứng kinh phí tổn cho ngườichấp hành hoàn thành quyết định đưa vào trường giáo chăm sóc từ quỹ hỗ trợ hòa nhập cộngđồng, cấp cho tiền tàu xe, tiền ăn trong thời hạn đi đường trở về địa điểm cư trú theoquy định.

Điều 12.Chế độ báo cáo

1. Sản phẩm tuần (trừ trường hòa hợp độtxuất), Giáo viên chủ nhiệm nên ghi dấn xét tình hình, cập nhật thông tin về kếtquả lao động, tiếp thu kiến thức của tổ, team và cá nhân học sinh trực thuộc tổ, đội vì mình phụtrách và report Đội trưởng Đội Giáo viên nhà nhiệm.

Đối với trường hợp xẩy ra vụ việcvượt thừa thẩm quyền giải quyết và xử lý của Đội trưởng Đội Giáo viên nhà nhiệm thì Độitrưởng Đội Giáo viên nhà nhiệm có trách nhiệm report Hiệu trưởng.

2. Hàng tháng, quý, 06 tháng,01 năm, Giáo viên nhà nhiệm cần viết report kết quả công tác làm việc quản lý, giáo dụchọc sinh gởi Đội trưởng Đội Giáo viên công ty nhiệm. Đội trưởng Đội gia sư chủnhiệm có trọng trách tổng hợp, report Hiệu trưởng.

3. Giáo viên chủ nhiệm đi côngtác, ngủ phép, bị gầy phải chuyển giao tổ, đội học viên cho cán bộ được giao nhiệmvụ thay thế sửa chữa (nếu lâu năm ngày hoặc chuyển công tác khác đề nghị bàn giao tương đối đầy đủ tài sản,sổ quan sát và theo dõi và những tài liệu liên quan cho cán cỗ được giao trọng trách thay thế).

Mục 2. TRANGBỊ, ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM Ở CÁC TRƯỜNG GIÁO DƯỠNG

Điều 13.Trang bị, Điều kiện thao tác làm việc của Giáo viên công ty nhiệm

1. Giáo viên nhà nhiệm được bốtrí phòng làm cho việc, phòng ngủ ngay sát phòng của tổ, đội học viên do mình phụ trách;trang bị sổ, tài liệu, bàn ghế, tủ đựng sổ công tác làm việc và các phương tiện không giống đểphục vụ công tác quản lý, giáo dục, tứ vấn, phía nghiệp, dạy nghề đến họcsinh.

2. Đối với học viên lao độngtrong nhà xưởng thì Giáo viên công ty nhiệm được thực hiện một phòng thao tác làm việc diệntích về tối thiểu là 06 m2 tại khu vực nhà xưởng của ngôi trường giáo dưỡng.

3. Đối với học sinh lao độngnông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản hoặc những các bước ngoài trờithì Giáo viên chủ nhiệm được thực hiện tối thiểu 20 mét vuông nhà thao tác làm việc để sinh hoạttổ, nhóm học sinh, triển khai việc giáo dục học sinh, bảo quản dụng cụ, sản phẩmlao đụng của học viên và những tài sản khác.

Điều 14.Kinh phí bảo đảm an toàn công tác của Giáo viên chủ nhiệm

Kinh phí bảo đảm cho công tác làm việc củaGiáo viên nhà nhiệm trường giáo dưỡng thực hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị địnhsố 02/2014/NĐ-CP. Tổng cục cảnh sát thi hành án hình sự và cung cấp tư pháp, trườnggiáo dưỡng có trọng trách lập dự toán, cai quản lý, thực hiện và thanh quyết toántheo lý lẽ của Luật giá thành nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

ChươngIII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15.Hiệu lực thi hành

Thông tư này còn có hiệu lực thihành tính từ lúc ngày 25 tháng 8 năm 2016.

Điều 16.Trách nhiệm thi hành

1. Tổng cục cảnh sát Thi hànhán hình sự và cung ứng tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, soát sổ việcthực hiện nay Thông tư này.

2. Các Tổng viên trưởng, Thủ trưởngcác đơn vị chức năng trực ở trong Bộ, chủ tịch Công an, Giám đốc công an phòng cháy với chữacháy tỉnh, thành phố trực thuộc tw và những tổ chức, cá nhân liên quan lại chịutrách nhiệm triển khai Thông tứ này.

Trong quy trình thực hiện, nếucó cạnh tranh khăn, vướng mắc, Công an các đơn vị, địa phương report về bộ Công an(qua Tổng cục công an Thi hành án hình sự và cung cấp tư pháp) để sở hữu hướng dẫn kịpthời./.