Cách Dùng Lệnh Scale

      24

Trong phần mềm AutoCAD, để thực hiện điều chỉnh tỉ lệ đối tượng bạn cũng có thể sử dụng lệnh Scale (SC) với những cách thực hiện khác nhau.

Bạn rất có thể gọi lệnh Scale trên thanh công cụ, hoặc nhập lệnh tắt SC.


*

Sau đó, để áp dụng lệnh bạn làm việc theo các bước:

Bước 1: Chọn đối tượng người sử dụng cần điều chỉnh tỉ lệ