Cách dùng each other

      5

Each other, One another, Together,… phần đa từ bỏ này thường gây trở ngại trong câu hỏi dùng từ khi dịch lịch sự giờ đồng hồ Việt rất nhiều có nghĩa là “với nhau”. Như vậy, khi sử dụng Together, cần phải tất cả nhì hoặc hơn hai đối tượng người dùng thuộc tiến hành một hành vi cùng nhau, cùng sử dụng lúc những công ty thực hiện hành vi cùng nhau mà lại không tồn tại sự tác động cho nhau. Hình như, Together có rất nhiều cách kết hợp từ bỏ để tạo nên thành idioms (thành ngữ, cách nói rứa định).

Bạn đang xem: Cách dùng each other

Together với Each Other là nhì bí quyết nói thường bị sử dụng không đúng, bởi vì nghĩa của chúng được đọc đồng nhất là “nhau” nhưng lại thiệt ra mỗi phương pháp nói có nghĩa riêng biệt cùng có khá nhiều khác biệt trong biện pháp thực hiện cũng giống như giải pháp phối hợp từ. Vậy yêu cầu dùng làm thế nào để cho đúng trong các từng trường hợp, chúng ta hãy tham khảo bài viết về cách dùng together nhé.


Nội dung chính


1. Định nghĩa với bí quyết sử dụng4. Bài tập

1. Định nghĩa cùng giải pháp sử dụng

1.1. Other

Other Tức là phần đa người/vật dụng không giống, người/thứ cung cấp, bổ sung hoặc loại không giống.

Cách dùng:

Other nhập vai trò là từ bỏ hạn định (determiner)

Thường đứng trước danh trường đoản cú không đếm được cùng danh từ số các.

Ví dụ:

Some food is good for health, other food causes the opposite effect. (Một số thức ăn uống thì tốt mang lại sức khỏe, gần như một số loại khác thì tạo ra tính năng ngược lại).Do you have this hat in other sizes? (Chị tất cả chiếc mũ này mà kích thước không giống không?)

Nếu cần sử dụng other trước danh từ bỏ đếm được số không nhiều thì ta bắt buộc cần sử dụng một trường đoản cú hạn định khác trước đây nó.

Ví dụ:

I don’t lượt thích this one. I prefer the other candidate. (Tôi ko ham mê tín đồ này. Tôi phù hợp ứng viên cơ hơn).NOT: I prefer other candidates.This student is from Vietnamese. No other student is from Thành Phố New York. (Học sinh này đến từ Việt Nam. Không bao gồm học sinh như thế nào tới từ New York).There’s one other place I must visit. (Còn một nơi không giống tôi phải cho tới thăm).

Other đóng vai trò là đại tự.


*
*
Một số lỗi thường xuyên chạm mặt trong giờ Anh

Chúng ta vừa nhìn qua giải pháp sử dụng của another,other, others, the other, the others. Tuy nhiên, tiếp sau đây sẽ giúp chúng ta tránh phạm phải đa số lỗi ko xứng đáng bao gồm vychi.com.vn đã điểm qua một vài lỗi hay gặp.

“Other” nhập vai trò nhỏng một đại từ bỏ thì nó tất cả dạng số các là others nhưng nếu ta sử dụng other nlỗi một trường đoản cú xác định (determiner) thì nó chỉ bao gồm dạng số không nhiều.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Làm Bánh Hotdog Để Bán H Hotdog Tam Giác Kiểu Việt Nam

4. Bài tập

4.1. Điền vào chỗ trống another/ other/ the other/the others/others

Yes, I know Brigit, but who is ……… woman next to lớn her?She’s seeing …………… man.’ Does her boyfriover know?’Tom and Jane have sầu 4 children. They put the children to lớn bed while………… did the cooking.Rachel & Jeff are watching TV. …………. girls are out.You’ve sầu already had six whiskies. ‘ only six? Give sầu me…………. !We still need ………….. piano player.We don’t like these curtains.Could you show us some …………?I’ve sầu found one of my black shoes, but I can’t find…………

4.2. Chọn giải đáp đúng

1. Can I have sầu …………………………. piece of cake?

a) another

b) other

c) either could be used here

2. She has bought ………………………. oto.

a) another

b) other

c) either could be used here

3. Have sầu you got any …………………….. ice creams?

a) other

b) another

c) either could be used here

4. She never thinks about …………………….. people.

a) another

b) other

c) others

5. They love each ……………………….. very much.

a) other

b) another

c) others

6. Where are the ………………………… boys?

a) other

b) another

c) others

7. He never thinks of ………………………..

a) other

b) another

c) others

8. We will be staying for …………………………. few weeks.

a) other

b) another

c) others

9. They sat for hours looking into lớn one ……………………….. eyes.

a) other

b) other’s

c) another’s

10. They talk to lớn each ……………………….. a lot.

a) other

b) other’s

c) another

Đáp án

Bài 1:

the otheranotherthe othersthe otheranotheranotherothersthe other

Bài 2:

Can I have another piece of cake?She has bought another car.Have you got any other ice creams?She never thinks about other people.They love each other very much.Where are the other boys?He never thinks of others.We will be staying for another few weeks.They sat for hours looking inkhổng lồ one another’s eyes.They talk lớn each other a lot.

Xem thêm: Minh Châu ( Nhạc Sĩ Minh Châu : Người Trồng Cây Dài Vụ, Minh Châu (Nhạc Sĩ)

Qua bài viết về khác nhau bí quyết sử dụng Other, Another, The Other, Each Other, One Another bên trên, giờ đồng hồ Anh Cấp Tốc mong muốn sẽ giúp đỡ bạn biết phương pháp áp dụng các đại từ, bí quyết riêng biệt với lỗi hay gặp gỡ vào tiếng Anh. Nếu chúng ta gồm thắc mắc điều gì hãy vướng lại phản hồi bên dưới, chúng tôi đang phản hồi cho bạn nkhô cứng tuyệt nhất có thể.


Chuyên mục: Mẹo vặt hàng ngày