CÁCH CÚNG PHÓNG SINH TẠI NHÀ

      29

Phóng sinh là cứu chúng sinh ra khỏi sự nhốt trói buộc, cứu vớt chúng thoát khỏi nghiệp bị liền kề mạng, xin nguyện cho chúng được tiêu trừ nghiệp chướng...


*

Quý vị và chúng ta tùy duyên download và in phiên bản PDF tại đây: chỉ dẫn nghi thức lễ bái phóng sinh tại nhà

I. Mục Đích

- Tu trọng tâm từ bi, yêu thương tưởng bọn chúng sinh sắp bị mất mạng, trong cõi súc sinh.- kết duyên cho chúng sinh vào cõi súc sinh cùng với Phật Pháp.- tăng thêm phúc báu, hồi hướng cho các sự câu hỏi thiện lúc này của gia đình, được đưa hóa, nhanh chóng được như ao ước cầu.- Cầu hạnh phúc cho mái ấm gia đình tín chủ, tác dụng chúng sinh.

Bạn đang xem: Cách cúng phóng sinh tại nhà

II. Phía Dẫn

- Mua loài vật phóng sinh ngay hoặc đem lại khấn ngơi nghỉ nhà, khi sở hữu thả phóng sinh cũng làm bình thường theo nghi thức này.- Để loài vật dưới đất, vùng trước mặt, không buộc phải thắp hương, chắp tay phía lên hỏng không khấn bạch.

III. Nghi Thức

CHÚ THÍCHa. Pháp khí:– khi cúng khấn, cần sử dụng chuông, mõ, khánh hay không dùng hầu như được.– Đối với những phần buộc phải đọc các lần và gồm chuông thì lần cuối vẫn đánh chuông.Ví dụ: Nam tế bào Phật Bổn Sư mê thích Ca Mâu Ni! (3 lần) (3 chuông) (lần cuối tiến công 3 chuông)b. Có hai phương pháp xưng danh khi bạch lễ:Khi thực hành nghi thức, quý vị và các bạn cũng có thể dùng 1 trong hai danh xưng dưới đây:– các từ “chúng con” dùng trong trường hợp bạn bạch lễ bạch thay mặt cho không ít người dân tham gia khóa lễ.– trường đoản cú “con” sử dụng trong trường hợp làm lễ một mình.

(Chắp tay, để các con thứ phía trước, tâm nhắm đến chư Phật bạch lễ)1. Bạch Phật

Nam tế bào Phật Bổn Sư đam mê Ca Mâu Ni! con kính bạch chư Phật chứng tỏ cho con, đệ tử bé tên là… sinh sống tại… bé một lòng thành kính chư Phật, tôn thờ giáo Pháp cứu vãn khổ nhưng Đức Phật vẫn tuyên thuyết, tôn thờ chư Tăng tu hành phạm hạnh, đang thực hành lời Đức Phật dạy, ước Thánh quả giải thoát, làm ruộng phước điền đến nhân thiên. Đệ tử nhỏ vâng lời Đức Phật dạy, tu trung ương từ bi, cứu vãn mạng bọn chúng sinh.

Con download mạng hầu như chúng (kể thương hiệu loài)… này, cứu vớt chúng thoát ra khỏi sự kìm hãm trói buộc, cứu vãn chúng ra khỏi nghiệp bị gần kề mạng, nhỏ xin phía nguyện đến chúng, được tiêu trừ nghiệp chướng, sớm thoát được nghiệp làm cho súc sinh, dựa dẫm oai đức Tam Bảo, mau chóng được tái sinh về cõi người, gặp gỡ được Tam Bảo, tu hành theo giáo Pháp của Phật, đem đến tác dụng hạnh phúc mang đến tự thân, mang giáo Pháp của Phật, làm ích lợi cho chúng sinh. Con xin hướng nguyện, kết duyên pháp lữ với chúng (kể tên loài)… này, luôn trợ duyên lẫn nhau tinh tấn tu hành theo giáo pháp của Đức Phật, tính đến ngày liễu thoát luân phục sinh tử.

Xem thêm: Những Vụ Ma Túy “Khủng” Bị Triệt Phá Trong Năm 2019, Trùm Ma Túy

Con cũng xin hồi hướng công đức lành này, để sám hối tất cả các tội nghiệp, trường đoản cú vô thủy kiếp, mà bé và gia đình, đã giam giữ trói buộc, cũng tương tự sát mạng chúng hữu tình, nguyện phúc lành này, sẽ giúp con với gia đình, tiêu trừ được trái báo bị giam cầm, bị tổn hại mang lại thân thể tính mạng, do những ác nghiệp mà con và gia đình đã khiến tạo. Con xin hồi phía cho mái ấm gia đình chúng con, lớn mạnh phúc lành, mọi tín đồ không chạm chán các ác duyên, không làm những việc ác, không trở nên ác nghiệp giam cầm, không biến thành tổn hại cho thân thể, tính mạng. Hồi hướng mang lại cha, người mẹ cùng những thành viên trong gia đình được mức độ khỏe, lâu mạng được kéo dài, không hề thiếu duyên lành tu theo chính Pháp Phật.

Con xin chư Phật chứng minh cho con, gia hộ cho nhỏ cùng các chúng (kể thương hiệu loài)… đây, được như nguyện hồi hướng của con.Nam tế bào Phật Bổn Sư đam mê Ca Mâu Ni! (3 lần)

2. Hồi hướng(Tùy duyên có hoặc không dùng pháp khí)

Phóng sinh tu tập, công đức gồm bao nhiêu,Con xin đem đó hồi hướng về,Nguyện mọi pháp giới những chúng sinhThảy đông đảo thể nhập vô sinh nhẫn.Nguyện tiêu tía chướng sạch mát phiền não,Nguyện được trí óc thật sáng sủa ngời,Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,Đời đời thường xuyên hành người yêu Tát đạo.Nguyện mang công đức tu hành này,Chan rải mười phương mọi tất cả,Hết thảy chúng con cùng các loài,Đồng được đăng quang Vô thượng giác. (3 chuông)

3. Tam từ quy 

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, phát âm thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông) (1 lễ)Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí thông minh như biển. (1 chuông) (1 lễ)Tự quy y Tăng, nguyện cho việc đó sinh, cai quản đại chúng, không còn thảy ko ngại. (3 chuông) (1 lễ) (3 tiếng chuông, để dùi chuông lên miệng chuông nhằm ngắt chuông)

4. Lúc gia đình thả phóng sinh thì đọc:Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Gia đình chúng nhỏ tác lễ (đọc tên lễ: cầu an cho..; tuần thất cho:...), chúng bé đã tác lễ cứu mạng chúng sinh (đọc tên)... giờ này con đi thả chúng. Nhỏ xin chư Phật gia trì, cho bé được nói lời kết duyên Phật Pháp mang đến chúng.Hỡi các chúng sinh đây, được duyên cứu mạng này, nguyện cho đời đời kiếp kiếp, hình thành nơi đâu cũng được thực hành công hạnh Bồ Đề: “PHÁT TÂM BỒ ĐỀ, HỘ TRÌ TAM BẢO, CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP, RỘNG KHẮP THẾ GIAN.”