Cách Bóp Hình Trong Photoshop

      21

Trong nội dung bài viết này, bọn họ tìm hiểu biện pháp bóp khía cạnh trong Photoshop bởi Liquify. Giúp khuôn mặt thon gọn gàng hơn. Một khi đọc cách hoạt động vui chơi của Liquify. Bạn cũng có thể chỉnh cằm nhỏ, trán cao hoặc mũi cao và nhiều thứ không giống nữa